Kloak

Kloak arbejdet kan ikke ses fordi det foregår under jorden… men det kan mærkes, især hvis det ikke er lavet rigtigt! Hos Kaj Bech A/S er vi autoriserede kloakmestre og tager ansvar for at anlægge, drive, forbedre og udbygge kloakanlæg af alle typer af højeste kvalitet.

Kloak entreprenør

Vi har mange års erfaring og ekspertise inden for kloaksystemer og tilbyder totalløsninger til både renovering og nyanlæg. Vi håndterer udgravning til kloak og anlæg af kloaksystemer med omhu og præcision. Vi har det rette materiel og maskiner der skal til for at udføre opgaven.

Kaj Bechs fagfolk på området, er kloakmestre, rørlæggere og anlægsstruktører. Vi har stor erfaring med komplekse kloakopgaver, og vi varetager alle slags kloak opgaver. Vores folk tager sig af den nødvendige myndighedsbehandling, og vi gør brug af det nyeste udstyr, heriblandt Dalux Field til at understøtte vores kvalitetssikrings. Som bygherre og kunde vil du blive koblet på vores platform så du kan følge arbejdets gang.

Gennem de sidste mange år har kloak arbejde hos Kaj Bech udviklet sig til at være et særskilt område, hvor udvikling af produkter, metoder, kvalitetsstyring mv. er systematiseret.

Kloakmester Holstebro og omegn

Vi er certificeret kloakmester indenfor Byggeriets Kvalitetskontrol. Læs mere her om hvad det betyder og hvordan vi vedligeholder vores autorisation.

Kaj Bech udfører alle former for kloakarbejder heriblandt:

Nedsivningsanlæg, nedsivning og faskiner

Vi designer og installerer effektive nedsivningsløsninger, der beskytter miljøet og sikrer korrekt håndtering af regnvand. Disse grøfter eller brønde, opsamler og nedsiver regnvand i jorden og har til formål at forhindre oversvømmelser og aflaster kloaksystemet.

Regnvandsbassiner og regnbede

Vi konstruerer og vedligeholder LAR-anlæg, herunder bl.a. regnvandsbassiner til opsamling af regnvand. Regnvandsopsamling er afgørende for at minimere oversvømmelser og beskytte lokalområdet. Vi hjælper også med tilplantning med hjælp fra vores store afdeling af faglærte anlægsgartnere, så regnvandsbassinet kan skabe et attraktivt miljø for hjemmehørende arter til gavn for områdets biodiversitet.

Permeable belægninger

Vi hjælper gerne med rådgivning og anlæg af permeable materialer som grus eller permeable fliser til at tillade regnvand at sive ned i jorden.

Separatkloakering

Vi arbejder med at adskille regnvand og spildevand, hvilket er afgørende for at forbedre vandkvaliteten og mindske belastningen på kloaksystemet. Vi laver Separat kloakering, for både offentlige og private virksomheder til regnvand, spildevand og processpildevand

Rensning, reparation og inspektion af kloak

Vi anvender avanceret TV-inspektionsteknologi til at identificere eventuelle problemer i kloaksystemet og foretage den nødvendige reparation af kloakken eller rensning af kloakken.

Varetagelse af akutte skader – kloak-, vand- og forsikringsskader

Vi udfører hurtige og effektive reparationer af kloaksystemet for at minimere skader og forebygge problemer.

LAR (Lokal Afledning af Regnvand)

LAR er en bæredygtig tilgang til håndtering af regnvand tæt på kilden og aflaste rensningsanlæg. Formålet med ethvert LAR-anlæg er at begrænse eller formindske strømmen af regnvand fra et område.

> Læs meget mere om vores kompetencer indenfor LAR her: LAR- Lokal Afledning af Regnvand

Spildevandsinstallationer

Vi udfører professionelle spildevandsinstallationer, der sikrer effektiv bortskaffelse af spildevand og som er tilpasset det enkelte projekt. Vores erfarne kloakmestre sørger for korrekt dimensionering og installation af spildevandsanlæg.

Dræninstallationer – Omfangsdræn, Netdræn

Kaj Bech A/S tilbyder omfangsdræn og netdræn, der effektivt leder overfladevand væk fra bygninger og arealer. Vores specialister har stor erfaringen med dræning og beskyttelse mod fugtskader.

Udskilleranlæg – olie, benzin og fedt

Vi anlægger udskilleranlæg, der adskiller olie, benzin og fedt fra spildevandet. Dette er afgørende for at beskytte miljøet og overholde lovgivningen.

Pumpeanlæg

Kaj Bech A/S anlægger pålidelige pumpeanlæg til kloaksystemer. Vores kloakmestre sikrer korrekt anlæggelse af pumperne.

Kloak i det åbne land

Vi har erfaring med kloak arbejde i det åbne land. Uanset om det er landbrugsområder eller sommerhuse, sørger vi for korrekt kloakløsning og bortskaffelse af spildevand.

Installation af højvandslukker og rottespærre

Kaj Bech A/S monterer højvandslukkere og rottespærrer for at forhindre oversvømmelser og rotteproblemer. Vi sikrer, at dit kloaksystem fungerer optimalt både for private og erhverv. Kaj Bech A/S er din autoriseret kloakmester til bekæmpelse af rotter. Vi monterer markedets bedste rottespærre og samtidig kan du nemt tilmelde dig en tryghedsgivende serviceaftale. Book tid til montering eller servicering af rottespærrer her.

Genanvendelse af regnvand

Vi forstår arbejdet med at fremme bæredygtighed ved at installere systemer til genanvendelse af regnvand. Kontakt os for at få uforpligtende rådgivning i forskellige løsninger indenfor området.

Har du spørgsmål?

Så sidder Lars Andersen klar på telefonen og på mail

Har du spørgsmål?

Så sidder vi klar på telefonen og email.

Udvalgte referencer for Kloak

Forrige
Næste
Hvad leder du efter?
Søg