Natur og vandmiljø

Kaj Bech har mange års erfaring med at arbejde med natur og vandmiljø projekter, her har vi stået for naturgenopretning af vådområder, bekæmpelse af invasive arter i sårbare miljøer, genslyng af åer og vandløb, opmålingsopgaver, beskæring samt rydning.

Ud over vores erfarne skov og landskabsingeniører råder vi over en stor stab af veluddannede formænd og erfarne og dygtige skovarbejdere og gartnere, der kender de forskellige naturtyper, og ved hvordan man arbejder med naturen på en skånsom og nænsom måde. Vores mange dygtige medarbejdere løser er væld af forskellige natur og vandløbsprojekter over hele Danmark, og vi er vant til at arbejde i nogle af de mest sårbare naturområder som eksisterer i landet. Dette gør at vi kan bringe den helt rigtige erfaring med ud, til når vi deltager i projekter der foregår i klit & klitheder, heder, skove, enge søer, moser, vandløb, åer, vådområder, diger, gravhøje og ved fortidsminder.

Vi løser opgaver for staten, kommunerne, statslige aktører, organisationer og private lodsejere, og vi tager os typisk af følgende områder.

  • Naturpleje
  • Naturgenopretning
  • Vandløbsrestaurering & vandløbsvedligeholdelse
  • Søer, diger, grøfter, vandløb og regnvandsbassiner
  • Beskæring, træfældning og rydning
  • Opmåling
  • Jordprøver
  • Broer, spang, underføring, shelters, infotavler, etc.
  • Stender, Steeler, indhegninger

Har du spørgsmål?

Så sidder vi klar på telefonen og email.

Udvalgte referencer for Vandløb & Natur

Forrige
Næste

Udvalgte artikler for Vandløb & Natur

Forrige
Næste
Hvad leder du efter?
Søg