Naturgenopretning

Naturgenopretning er et vigtigt arbejde der er med til at bevare de danske naturværdier vi ønsker at værne om og har mange goder for naturens liv og velstand. Vi har erfaring med naturgenopretning og større projekter indenfor genopretning af naturen, hvor levesteder for dyr og planter er blevet tilbage bragt til en tidligere tilstand som er naturligt forekommende i det givne område.

Vandløb

Genopretning af vandløb kan give bedre forhold og levesteder for dyr og planter. Ved at genoprette vandløb og slynge dem tilbage i deres oprindelige tilstand højner man vandkvaliteten, og dette er alt sammen for at bevare traditionelle naturværdier samt højne levekvaliteten for dyre- og plantelivet i området.

Alle naturgenopretnings projekter er forskellige og vi sætter en dyd i at se alle detaljer i hvert enkelt projekt, da formålene og omgivelserne er vidt forskellige fra sted til sted. Vores brede erfarings- og materielpakke rummer kompetencer lige fra opstarten af et sådan projekt til udførelse og afslutningen.

Vådområder

Genopretning og genskabelse af vådområder har vi været flittige til i Danmark. I de seneste 25 år er der genoprettet over 200 vådområder landet over og det har især det formål at mindske nærringsstofudledningen fra landbruget til vandløb, søer og fjorde. Og formålet er ofte også at den naturlige artsrigdom og mangfoldighed blomstrer op så de sjældnere arter som gøgeurter, engblomme, topstar og trævlekrone får gode levesteder.

Vi har flere års erfaring med genopretningsprojekter lige fra opstartsfasen til det afsluttende resultat samt at følge udviklingen som indgrebet har medført.

Kystområder

Ofte er formålet med naturgenopretning at sikre biodiversiteten og artsmangfoldigheden i et område, men det kræver stor praktisk viden i sammenspil med den nyeste forskning at sikre at naturgenopretningen er af høj kvalitet og får de rette udfald. Det er noget vi er fuldt klar over hos Kaj Bech A/S og vi gør altid vores bedste for at de opgaver vi laver, er af højeste kvalitet, til tiden og til prisen.

Kongeåen

 

Over en 32 kilometer lang strækning langs kongeåen har Kaj Bech A/S lavet:

  • 750 meter boardwalk
  • Spang
  • Kano-ophalingspladser
  • Handicapvenlige fiskeplatforme
  • Shelters og primitiv overnatning
  • Infostandere
  • Toiletbygninger

 

Kaj Bech A/S har gennem dette projekt bidraget til at gøre naturen mere tilgængelig for alle og give alle mulighed for at få oplevelser i naturen.

Læs mere om Kongeåstien her.

Projektet strakte sig både gennem Vejen Kommune og Esbjerg kommune og løb langs kongeåen i vådområder. Det hele er udført i Robiniepæle med planker i dansk eg samt bygninger er udført i certificeret dansk egetræ med alle ståmaterialer af rustfrit stål.

Kaj Bech A/S har stor erfaring med at arbejde i vådområder fx etablering of broer i vådområder og samtidig have respekt for naturen igennem hele processen. Vi har det rette maskinel til at træde varsomt i naturområder og bare så meget natur som muligt for at komme i mål med projektet. Bl.a. har Kaj Bech A/S lige investeret i en ny maskine med ekstra brede “fødder” så risikoen for nedsynkning og ødelæggelse af vådområder mindskes så meget som muligt.

Se referencer af projektet langs kongeåen her.

Naturmødet 2023

Kaj Bech A/S deltager i år på naturmødet i Hirtshals og bidrager til debatten og dykker ned i årets tema der er “Bro eller Barriere?”. Naturmødet er for ALLE ligesom at naturen er for alle og med vores store interesse for naturen ser vi meget frem til tre dage i naturen tegn. Vi ønsker at bidrage til mere biodiversitet fx gennem naturbevaring, genopretning eller etablering af vild natur, insekthoteller og blomsterenge – alt sammen til fordel for naturen. Vi ønsker at give alle mulighed for at færdes i naturen og få oplevelser i naturen fx gennem handicapvenlige stier, trampestier, boardwalks, broer, fiskepladser, shelters og anden primitiv overnatning.

Skal du med på naturmødet? https://naturmoedet.dk/nyhedsarkiv/2022/okt/naturmoedet-2023-skal-du-ogsaa-vaere-med

Naturpleje for naturstyrelsen

For naturstyrelsen har vi løs flere naturpleje opgaver og for nyligt, bl.a. i Øster Sandet Hede samt i Thy. I et meget kuperet område i Øster Sandet Hede ligger et gammel indlandsklit område lige udenfor naturparken i Stråsø, der ikke skulle indhegnes og plejes af dyrehold. Derfor må plejen ske på andre måder for at bare naturarven i området. Kaj Bech A/S fik tildelt denne ærefulde opgave at sindigt fjerne alt opvækst fra heden. I Thy var opgaven at udtynde et skovareal for selvsået nåletræer og bevare løvet så skoven får den ønskede vækst.

Genopretning af Holme Å

 

Som led i forbindelse med naturgenopretning af Holme Å i Varde Kommune udskiftede Kaj Bech A/S tre eksisterende vejbroer til nye stålrørstunneller langs Holme Å.

Efter at Holme Å igen er blevet til et naturligt slynget vandløb er flere arter vendt tilbage og har fået nye levesteder. Fx odder, laks, havørred, snæbel og flodperlemusling.

Vi har stor erfaring med stibroer i vådområder. Bl.a. har Kaj Bech A/S bygget Danmarks længste træbro som lige netop går igennem et vådområde.

Læs mere om det spændende projekt her: Danmarks længste træbro, Karup Å

Styr på naturen i Skjern Å

 

En af de lidt specielle opgaver, vi har løst, er reparation af levé ved Skjern Å for Ringkøbing-Skjern Kommune. Det er et projekt du kan læse mere om i linket herunder. Læs om hvordan vi skiftede plan så mange gange, at vi ikke har styr på, hvilket bogstav vi er endt på. Denne opgave med naturgenopretning har givet noget hovedbrud, lidt våde sokker og nogle uheldige skrammer på materiellet, men resultatet er blevet så fint, og lystfiskere og tilsynsførende kommunefolk er godt tilfreds.

Læs om reparation af levé ved Skjern Å her.

Grødeskæring

 

Ved vandløbsvedligeholdelse kræver det stor erfaring og det rette materiel for at varetage sådan en opgave. Og det kan Vi her i Kaj Bech A/S. Når vi skærer grøde i danmarks åløb kan vi tilbyde både grødeskærebåd, mejekurv og ved traditionel håndkraft på rugbrødsmotor. Grødeskæring er til fordel for det plante- og dyreliv som er i vandløbene for at forbedre vandløbets afledning af vand.

På en dag hvor opgaven står på grødeskæring starter vi tidligt morgen for at nå så lang en strækning som muligt. Når grøden skæres fri løber det lige så stille med strømmen i åen ned til en midlertidig etableret opsamlingsplads. Her kan grøden samles og kan hives op på land. Det hele foregår i naturens tempo, så derfor er det vigtigt at være tidligt oppe for at være effektiv på sådan en opgave.

Læs mere om grødeskæring her: https://kajbech.dk/kompetencer/vandloeb-og-natur/groedeskaering/

108_Lars Ole Rugtved
kontakt

Har du spørgsmål?

Så sidder vi klar til at besvare dem.

Lars Ole Rugtved
lor@kajbech.dk
+45 22 70 88 22

Har du spørgsmål?

Så sidder vi klar på telefonen og email.

Udvalgte referencer for Naturgenopretning

Forrige
Næste

Udvalgte artikler for Naturgenopretning

Forrige
Næste
Hvad leder du efter?
Søg