Jordprøver

I forbindelse med jordarbejde hvor der flyttes jord, sten og grus ud af den pågældende matrikel, skal der normalt udtages jordprøver for at kontrollere for evt. forurening. Jordprøverne danner grundlag for at ansøge om jordflytningstilladelse

Jordprøver kan også anvendes hvor der skal etableres afgrøder for at sikre optimale næringsforhold. Jordprøver kan også bruges når der skal vælges afgrøder, som er egnede til de aktuelle dyrkningsforhold.

Ved skovrejsning kan der komme decideret lokalitetskortlægning på tale, hvor jordbundsforholdene undersøges ved systematisk udtagning af boreprøver til udfærdigelse af jordbundsprofiler. Jordbundsprofilerne giver mulighed for at tage højde for f.eks. højt grundvandsspejl, rodstandsende jordlag ol. når træartssammensætningen skal fastlægges.

Har du spørgsmål?

Så sidder vi klar på telefonen og email.

Udvalgte artikler for Jordprøver

Forrige
Næste
Hvad leder du efter?
Søg