Entreprisestyring

Velkommen til Kaj Bech A/S’ side om entreprisestyring. Vi er eksperter inden for entreprisestyring og projektledelse. Vi tilbyder omfattende løsninger inden for entreprisestyring, herunder projektstyring, tidsplanlægning, ressourcestyring, risikohåndtering, omkostningsstyring, kvalitetskontrol og projektopfølgning. Vores viden og erfaring inden for bygge- og anlægsbranchen gør os i stand til at levere skræddersyede løsninger, der imødekommer vores kunders behov.

Kaj Bech A/S har som entreprenør stor erfaring inden for entreprisestyring og gennemførelse af forskelligartede opgaver, herunder:

 • Erhvervsbyggeri
 • Byggeri til energi & forsyning
 • Levnedsmiddelsindustrien
 • Parkeringsanlæg
 • Offentligt byggeri
 • Anlægsopgaver
 • og meget mere..

Vi sikrer, at din idé bliver til færdigt projekt til den aftalte:

 • Tid
 • Pris
 • Funktionalitet
 • Kvalitet

Læs mere om vores muligheder for entrepriseformer både som totalentreprise, hovedentreprise og fagentreprise.

Det er vigtigt for Kaj Bech A/S at sikre overensstemmelse mellem kundernes ønsker og det færdige byggeri. En tæt dialog mellem parterne i projektforløbet og god rådgivning er med til at sikre gennemførelsen af de for kunden rigtige løsninger.

Vi samarbejder kun med anerkendte arkitekter og rådgivere, og vi samarbejder med udvalgte leverandører, hvilket sikrer en optimal projektgennemførelse og kvalitetsstyring.

Entreprisestyring i Byggeri og Anlæg

Entreprisestyring er en vigtig del af byggeri- og anlægsafdelingen. Det handler om for os at styre og koordinere alle de forskellige opgaver og processer, der er involveret i et projekt. Det kan være alt fra planlægning og detaljer til udførelse og overlevering af projektet.

Kaj Bech A/S har stor erfaring inden for entreprisestyring og gennemførelse af forskelligartede opgaver inden for byggeri og anlæg. Vi kan hjælpe med at sikre, at dit projekt bliver gennemført til tiden, inden for budgettet og med den ønskede kvalitet.

 

 

Styring af byggeprojekter og planlægning i entreprisestyring

Vi er en virksomhed med over 75 års erfaring indenfor byggeri og anlæg, og vi har sat vores præg på hele regionen med mange store byggeprojekter gennem årene. Vi samarbejder kun med anerkendte arkitekter og rådgivere, og vi samarbejder med udvalgte leverandører, hvilket sikrer en optimal projektgennemførelse og kvalitetsstyring.

Vi kan hjælpe med at koordinere alle aspekter af dit projekt og sikre, at det bliver gennemført på en effektiv og professionel måde. Vi sikrer, at din idé bliver til færdigt projekt til den aftalte tid, pris, funktionalitet og kvalitet.

Det er vigtigt for Kaj Bech A/S at sikre overensstemmelse mellem kundernes ønsker og det færdige byggeri. En tæt dialog mellem parterne i projektforløbet og god rådgivning er med til at sikre gennemførelsen af de for kunden rigtige løsninger. Vi er dygtige til:

Entreprisestyring

Entreprisestyring omfatter forberedelse, planlægning og styring af en entreprise for at sikre en succesfuld gennemførelse. Entreprisestyring kan omfatte udarbejdelse af udbuds- og tilbudsmateriale, beregning af pris og afgivelse af tilbud, samt anvendelse af relevante værktøjer til planlægning, styring, gennemførelse og dokumentation af daglige arbejdsopgaver, projekter og større entrepriser.

Projektledelse

Projektledelse er kunsten at styre et projekt mod et mål. Det indebærer ansvaret for at planlægge, budgettere, organisere og styre projektforløbet. Projektlederen har en central rolle i at lede projektet frem mod målet. Som fagområde trækker projektledelse på elementer fra både styring og ledelse.

Tidsplanlægning

En god tidsplan indeholder alle de forskellige arbejdsopgaver, der skal udføres, og er realistisk i forhold til den tid, der er til rådighed. Tidsplanlægning kan være et vigtigt redskab til at styre et projekt sikkert frem mod målet og undgå forsinkelser og ekstraregninger.

Ressourcestyring

Ressourcestyring  handler om overblik og optimering. Det kan hjælper med at maksimere effektiviteten ved at sikre, at alle ressourcer bliver udnyttet optimalt. Det er et vigtigt værktøj at kunne administrere i processen.

Risikohåndtering

Risikohåndtering er en vigtig del for at minimere risici og maksimere effektiviteten. Det kan hjælpe med at identificere og håndtere potentielle risici, der kan påvirke entreprisen negativt. Det kan også hjælpe med at træffe informerede beslutninger og forberede uforudsete hændelser. Kaj Bech A/S arbejder med risikohåndtering for at sikre, at vi er i stand til at levere innovative og bæredygtige løsninger til vores kunder.

Omkostningsstyring

Omkostningsstyring på et projekt er vigtigt, fordi det hjælper med at sikre, at projektet forbliver inden for budgettet. Det kan hjælpe med at identificere og håndtere potentielle omkostninger, der kan påvirke projektets succes negativt. Det kan også hjælpe med at træffe informerede beslutninger og forberede sig på uforudsete hændelser. En god omkostningsstyring kan hjælpe med at undgå overskridelser af budgettet og sikre, at projektet bliver gennemført til tiden og inden for de økonomiske rammer. Det er derfor vigtigt at have en god omkostningsstyring på plads for at sikre projektets succes.

Kvalitetskontrol

Det er vigtigt at have en god kvalitetskontrol på en entreprise for at sikre, at projektet lever op til de fastsatte standarder og krav. Kvalitetskontrol kan hjælpe med at identificere og rette eventuelle fejl og mangler, før de bliver til større problemer.

Kaj Bech A/S har modtaget fire certifikater (DS 21000 – Jernbanesikkerhed, ISO 14001 – Miljø, ISO 45001 Arbejdsmiljø, ISO 9001 Kvalitet). Certifikaterne viser, at Kaj Bech A/S er dedikeret til at levere høj kvalitet og opfylde de krav, der er fastsat af Dansk Standard inden for kvalitetsstyringssystemer. Det øger vores evne til at levere innovative og bæredygtige løsninger til vores kunder.

Læs mere om certifikaterne her: Certifikater

Projektopfølgning

Ved at have en god projektopfølgning kan Kaj Bech A/S sikre, at vi leverer høj kvalitet og opfylder de krav, der er fastsat af deres kunder på entreprisen. Projektopfølgning er et vigtigt arbejde for Kaj Bech A/S i en entreprise, fordi det hjælper med at sikre, at projektet forløber som planlagt.

 

Administrative aspekter af entreprisestyring

De administrative aspekter af entreprisestyring er vi også dygtige til herunder kontraktadministration, dokumentstyring, samarbejde og økonomi samt byggeøkonomi.

Vores team sikrer korrekt håndtering af kontrakter og administrerer alle dokumenter omhyggeligt i forbindelse med entrepriseprojekter. Vi prioriterer samarbejdet med vores kunder og andre interessenter for at sikre en effektiv og velkoordineret projektgennemførelse. Desuden er vi erfarne inden for håndtering af økonomiske aspekter af entreprisestyring, herunder budgettering og omkostningskontrol. Vi har også ekspertise inden for beregning samt byggeøkonomi og har god forståelse af håndtering af de økonomiske aspekter i projekterne.

"Vi er en certificeret virksomhed"

ISO-systemerne er nogle vigtige stempler for os at synliggøre fordi det sikrer at vores kunder kan være trygge i vores samarbejde når de skal vælge os som leverandør. Vi bliver ekstra opmærksomme i vores ledelsesmetoder og systematiserer vores arbejdsgange.

Jernbane sikkerhed

Miljø

Arbejdsmiljø

Kvalitet

Anlæg

Vi har ekspertise inden for forskellige aspekter af anlægsprojekter, bl.a. broer, havne- og vandbyg, spildevandsanlæg, beton samt boring og skæring. Vores viden og erfaring inden for anlæg- bygge- og entreprenørbranchen gør os i stand til at håndtere komplekse anlægsprojekter med succes.

Vi har dygtige projektledere indenfor ledelse, byggeteknik, leverandørstyring og kontrakter. Vi er fortrolige med de specifikke krav og udfordringer, der er forbundet med anlægsprojekter, og vi har evnen til at levere skræddersyede løsninger, der imødekommer vores kunders behov, som vi har gjort med succes mange gange før.

Når det kommer til anlægsprojekter, kan du stole på vores ekspertise og erfaring til at sikre en vellykket gennemførelse af dit projekt.

Læs mere om vores kompetencer indenfor Anlæg her eller se tre udvalgte referencer nedenfor.

Referencer med entreprisestyring indenfor Anlæg:

Vi har en omfattende portefølje af succesfulde projekter inden for entreprisestyring af anlægsprojekter. Nedenfor er tre eksempler:

Viborg banebro, Hærvejsprojektet:

Vi havde totalentreprisen på opførelsen af Viborg banebro som er en del af Hærvejen. Projektet var omfattende og blev udført med omhyggelig tidsplanlægning, ressourcestyring og kvalitetskontrol for at sikre en vellykket gennemførelse. Når der arbejdes ved jernbanen er en omhyggelig planlægning til tilpasning til togetskøreplaner enormt vigtigt for både at sikre en høj sikkerhed samt sikker tidsplan på projketet. Læs mere om projektet her: Viborg Banebro, Hærvej Syd

Jernbanebro i Børkop:

I forbindelse med elektrificering af tognettet hos Banedanmark har vi bygget en ny vejbro over jernbanen ved Børkop tæt på Vejle. Vores entreprenørteam håndterede sikkert projektet igennem fra start til slut med bl.a. en effektiv projektopfølgning undervejs og detaljeret omkostningsstyring. Vi er certificeret indenfor Dansk Standards ledelsessystem indenfor jernbanesikkerhed og derfor lever vi op til alle krav når det drejer sig om at arbejde tæt på jernbanen.

Se en video af første del af vejbroen over jernbanen i Børkop her:

 

Renovering af slusen i Hvide Sande:

Vi var ansvarlige for entreprisestyringen af renoveringsprojektet for slusen i Hvide Sande. Projektet involverede kompleks risikohåndtering og samarbejde mellem forskellige interessenter, hvilket resulterede i en vellykket modernisering af slusen.

Læs mere om projektet og hvad der sker i Hvide Sande her: https://hvidesande.nu/hvide-sande-beboere-og-turister-maa-vaebne-sig-med-taalmodighed-slusebroen-skal-repareres/

Kontakt os i dag for at lære mere om vores entreprisestyringstjenester og hvordan vi kan hjælpe dig med at sikre succes for dit projekt.
Kontakt

245_Nickolai Buus Petersen
kontakt
anlæg

Har du spørgsmål til Anlæg?

Så sidder vi klar til at besvare dem.

Nickolai Buus Petersen
nbp@kajbech.dk
+45 61 87 99 99

Referencer med entreprisestyring indenfor Byggeri:

Vi har en omfattende portefølje af succesfulde projekter inden for entreprisestyring. Nedenfor er tre eksempler:

 

Servicebygning til Vattenfall, Esbjerg

Kaj Bech A/S stod for totalentreprisen på Esbjerg Havn. I efteråret 2022 stod det nye internationale centrallager klar, hvis formål er at servicere energiselskabets havvindparker hurtigt med hoved komponenter og kabler. Entreprisen bestod af ca. 2.200 m2 under tag, heraf 125 m2 kontorarealer samt ca. 10.000 m2 udendørsareal.

Læs mere om projektet her: https://group.vattenfall.com/dk/nyheder-og-presse/nyheder/2022/vattenfall-abner-internationalt-centralla-ger-esbjerg

 

Idom El

Elektriker forretningen Idom El har valgt at flytte til Holstebro og Kaj Bech A/S har haft totalentreprisen på et helt nyt domicil til dem, som består af 600 m2 ny erhvervsejendom, hvoraf ca. 300 m2 er indrettet som kontor og 300 m2 er indrettet som lager. Bygninger er opført som elementmontage med sandwichelementer med huldæk som tagkonstruktion. Projektet har omfattet alt fra jordarbejde til lukning af tagkonstruktion. Bygningerne er placeret på to matrikler, der er slået sammen. Derfor krævede jordarbejdet ekstra god planlægning på entreprisen.

 

Rødkærsbro Mejeri – IQF

Kaj Bech A/S har stået for opførelsen af et nyt pakkeri og frostlager på Rødkærsbro Mejeri IQF i bygningsentreprise, den samlede bygningsentreprise er på 6080 m2. Kompleksiteten i entrepriser for levnedsmiddel erhverv ligger i de mange funktioner der skal indbygges i byggeriet. Denne entreprise rummede 1900 m2 kølelager, 1200 m2 produktions/pakkeriafsnit, 830 m2 frostlager, 1000 m2 emballagelager, 500 m2 køregange og ekspeditionsområder, 530 m2 teknikerrum på 1 sal, 120 m2 kølemaskine stue og 3400 m2 befæstede areal til kørsel med lastvogn.

 

107_Niels Østergaard Kruse
kontakt
byggeri

Har du spørgsmål til Byggeri?

Så sidder vi klar til at besvare dem.

Niels Kruse
nk@kajbech.dk
+45 22 70 88 49

Har du spørgsmål?

Så sidder vi klar på telefonen og email.

Udvalgte referencer for Entreprisestyring

Forrige
Næste

Udvalgte artikler for Entreprisestyring

Forrige
Næste
Hvad leder du efter?
Søg