Byggemodning

I Kaj Bech er vi med fra start til slut når en byggemodning skal igangsættes, det betyder at vi tager os af alle aspekter lige fra:

 • Rydning og nedbrydning af område
 • Jordregulering og jordopbygning
 • Jord og vandforurening
 • Afsætning
 • Fundering
 • Kloakering og grundvandssænkning
 • Forsyning, regn og spildevandsledninger, vand og fjernvarme, samt el, telefon og antennekabler
 • Belysning
 • Vej og vejanlæg
 • Belægning, asfaltering og betonarbejde
 • Begrønning og diverse gartnerarbejde

Vi har egen landmålerafdeling der sørger for en nøjagtig opmåling, ligeledes gør vi brug af de nyeste gravemaskiner, der ved hjælp af GPS og måleudstyr holder nøjagtig øje med opmåling og mængdeberegningerne.

Vi gør brug af Dalux Field til at understøtte vores kvalitetssikrings samtidig sørger vi får at bygherre for adgang til portalen, så man som bygherre kan følge projektets fremdrift.

Vi varetager byggemodninger i total, hoved og fagentreprise, samt som ramme og partneringsaftale.

Nedenfor kan du se et udsnit af vores referencer.

Har du spørgsmål?

Så sidder vi klar på telefonen og email.

Udvalgte referencer for Byggemodning

Forrige
Næste
Hvad leder du efter?
Søg