Energi & Forsyninger

 

Kaj Bechs rolle i den grønne omstilling

Kaj Bech A/S har stor erfaring med at servicere den danske energi- og forsyningsinfrastruktur. Vi udfører arbejde over hele Danmark for både offentlige, halvoffentlige og private aktører. Vores kunder tæller bl.a. Energinet, Vattenfall, Vestas, kommuner og forsyninger over hele Danmark. I Idomlund arbejder vi fx for Energinet med at levere jordarbejde samt støbearbejder og etablering af fundamenter og nybyggeri til de tekniske anlæg der lige nu bliver etableret i Vestjylland for at fremme mere bæredygtig energi i Danmark.

Kaj Bech A/S har stor erfaring med etablering af forskellige typer energi- og forsyningsinfrastruktur, herunder:

Energistationer & generel infrastruktur

Vi har i de seneste år haft travlt med at udvide og ny-etablere energistationer, herunder jordarbejder, beton og fundament arbejder samt nybyggeri af stationsbygninger. Det er et område vi er blevet dygtige til og som vi har tilegnet os god erfaring indenfor.

Læs mere her: Energistationer & infrastruktur

Kraftvarmeværk & varmepumpebygninger

Kraftvarmeværker og varmepumpebygninger er ofte komplicerede byggerier der er særligt tilpasset til effektiv drift. Vi er vant til at arbejde med specialbyggerier og er drevne i at styre entreprisen i komplekse byggerier.

Læs mere her: Kraftvarmeværk og varmepumpebygninger

Olie & gas

Kaj Bech er specialister i tankfundamenter og bassiner, som vi har støbt i hundredvis af over hele Danmark. Primært for vores kunder i levnedsmiddel, forsyningsindustrien, samt olie og biogasindustrien.

Læs mere her: Olie og gas

Onshore og Offshore vind

Denne branche har fart på og Kaj Bech har haft travlt med opgaver for bl.a. Vattenfall og Energinet hvor vi har løst opgaver som fx møllefundamenter, industribyggerier, servicebygninger, bore og skæreopgaver samt helikopterplatforme.

Læs mere her: Onshore og Offshore vind

Vand & spildevandsanlæg

Indenfor vand og spildevandsanlæg tilbyder vi mange forskelligartede ydelser; Etablering af tanke, Tankfundamenter, Bassiner, Slambassiner, Vand og spildevandsledninger, Bygninger til forrensning, Indløbsbygværker, Reparationer af beton, betonbygværker, og tanke samt Kloakering og Rørlægning.

Læs mere her: Vand og spildevand

Vandledninger og kloakering

Vi råder over en større maskinpark, som sammen med vores folk gør os i stand til at udføre alle typer af opgaver; Byrum og pladser, Belægning, Jord, Kloak, Vand, LAR-løsninger, Klimaløsninger, Miljø samt Byggemodning

Læs mere her: Jord, Kloak & Belægning

Tanke og tankanlæg

Indenfor bl.a. levnedsmiddelindustrien, spildevandsanlæg og forsyningsindustrien har Kaj Bech A/S leveret hundredevis af tankfundamenter, tankanlæg og bassiner over hele Danmark.

Læs mere her: Tanke og tankanlæg

 

Hvad er bæredygtig energi?

Energi og forsyning er et vigtigt emne i vores samfund. Det handler om, hvordan vi kan sikre en stabil og bæredygtig energiforsyning til vores hjem og virksomheder. Bæredygtig energi er en form for energi, der ikke skader miljøet og kan fornyes. Det betyder, at vi kan bruge den igen og igen uden at løbe tør for ressourcer.

Det syvende verdensmål handler om bæredygtig energiforsyning og hvilken grøn energi vi skal bruge i fremtiden. Bæredygtig energi er et af de 17 verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030, herunder verdens energiforsyning og selvfølgelig også Danmarks energiforsyning. Det handler både om at gøre grøn energi tilgængeligt for de mange verdensborgere der har adgang til energi og som er et tal der også er stigende. Samtidig handler det også om at nedbringe den CO2 udledning der er ved fremstilling af energi. Her er løsningen at arbejde henimod grøn og bæredygtig energi.

Læs mere om Mål 7: bæredygtig energi – verdensmålene.dk: https://www.verdensmaalene.dk/maal/7

Bæredygtig energi

Fremtidens energi vil være grøn og bæredygtig. Det betyder, at vi vil bruge mere vedvarende energikilder som sol, vind og vandkraft. Dette vil reducere vores afhængighed af fossile brændstoffer og mindske vores CO2-udledning.

Fremtidens energiforsyning

I Danmark har vi en stærk tradition for at være førende inden for bæredygtig energi. Vi har investeret i vindmøller og solceller, og vi arbejder på at øge vores brug af biogas og geotermisk energi. Dette gør os til et foregangsland inden for grønnere energiformer.

Verdens energiforsyning er også i forandring. Flere og flere lande investerer i vedvarende energikilder for at reducere deres CO2-udledning og bekæmpe klimaforandringerne.

"Vi er en certificeret virksomhed"

ISO-systemerne er nogle vigtige stempler for os at synliggøre fordi det sikrer at vores kunder kan være trygge i vores samarbejde når de skal vælge os som leverandør. Vi bliver ekstra opmærksomme i vores ledelsesmetoder og systematiserer vores arbejdsgange.

Jernbane sikkerhed

Miljø

Arbejdsmiljø

Kvalitet

Har du spørgsmål?

Så sidder vi klar på telefonen og email.

Udvalgte referencer for Energi & Forsyninger

Forrige
Næste
Hvad leder du efter?
Søg