Pleje & Beplantning

Arealerne foran virksomheden er det første, der møder dine kunder. Her dannes førstehåndsindtrykket. Ofte er der brugt betydelige midler på etableringen, så det er derfor sund fornuft i at pleje og vedligeholde disse arealer, så den æstetiske oplevelse er i top – og investeringen i det grønne anlæg bevares bedst muligt.

Regelmæssig pleje af udearealer

Dette gøres bedst ved at gennemføre en systematisk og faglig korrekt pleje- og vedligeholdelsesindsats. Vi har 75 ansatte som i sæsonen kun arbejder med pleje og vedligeholdelse. Vi har den nødvendige maskinpark der sikrer en optimal og effektiv pleje af både de ”grønne” og de ”grå” områder. Vi laver beskæring af buske og træer og vi klipper græs og hæk. Vi laver løvsugning samt renholdelse og fliseudlægning i bede.

Vi planlægger og udfører også gerne fejning med selvkørende feje-/sugemaskiner, manuel affaldsopsamling, oprensning af rendestensbrønde og -riste m.m. Tilbagevendende fejning reducerer desuden vækstmulighederne for ukrudt i belægninger med fuger og langs kantsten. Belægningernes oprindelige udseende, og dermed æstetiske værdi, bevares bedst muligt.

Skal arealerne omkring din virksomhed bringes på et højere niveau eller har du brug for en fast aftale om vedligeholdelse er Kaj Bech den rigtige samarbejdspartner.

Ny beplantning

Der skal tages hensyn til mange faktorer når man planter ved virksomheder. Det grønne anlæg er meget vigtigt for helhedsindtrykket. Planterne er med til at bestemme stil og karakter. Vi laver beplantningerne som går i harmoni med bygninger, belægninger og lægger vægt på udformning i forhold til de produkter som produceres på virksomheden.

Ved planlægningen af beplantningen er det vigtigt at tage højde for at der gerne skal være noget smukt at kigge på hele året. Den grønne græsplæne kan suppleres med hække som afgrænser virksomhedens arealer, og alléer kan være afgørende for oplevelsen når man kører op til virksomheden.

Frugttræer, smukke og sunde… måske skal ansatte og gæster have mulighed for et sundt besøg i de grønne omgivelser?

Hvordan er arealerne placeret i forhold til jordbund, sol, vand og vind ?

Mulighederne er meget store. Kontakt os, og lad os hjælpe dig.

Pleje af naturområder

For at holde naturen i den tilstand man ønsker i et givent område kan pleje og vedligehold være nødvendigt, især i rekreative områder, hvor der er mange besøgende. Vi passer og plejer flere områder i hele landet og tilbyder alverdens slags services indenfor denne kompetence lige fra flishugning og ukrudtsbekæmpelse til vedligehold og anlægning af veje og forskellige typer af hegn.

Har du spørgsmål?

Så sidder vi klar på telefonen og email.

Udvalgte artikler for Pleje & Beplantning

Forrige
Næste
Hvad leder du efter?
Søg