Pleje

Arealerne foran virksomheden er det første, der møder dine kunder. Her dannes førstehåndsindtrykket. Ofte er der brugt betydelige midler på etableringen, så det er derfor sund fornuft i at pleje og vedligeholde disse arealer, så den æstetiske oplevelse er i top – og investeringen i det grønne anlæg bevares bedst muligt.

Dette gøres bedst ved at gennemføre en systematisk og faglig korrekt pleje- og vedligeholdelsesindsats. Vi har 75 ansatte som i sæsonen kun arbejder med pleje og vedligeholdelse. Vi har den nødvendige maskinpark der sikrer en optimal og effektiv pleje af både de ”grønne” og de ”grå” områder. Vi laver beskæring af buske og træer og vi klipper græs og hæk. Vi laver løvsugning samt renholdelse og fliseudlægning i bede.

Vi planlægger og udfører også gerne fejning med selvkørende feje-/sugemaskiner, manuel affaldsopsamling, oprensning af rendestensbrønde og -riste m.m. Tilbagevendende fejning reducerer desuden vækstmulighederne for ukrudt i belægninger med fuger og langs kantsten. Belægningernes oprindelige udseende, og dermed æstetiske værdi, bevares bedst muligt.

Skal arealerne omkring din virksomhed bringes på et højere niveau eller har du brug for en fast aftale om vedligeholdelse er Kaj Bech den rigtige samarbejdspartner.

Har du spørgsmål?

Så sidder vi klar på telefonen og email.

Udvalgte artikler for Pleje

Forrige
Næste
Hvad leder du efter?