Biodiversitet

 
Vil du sætte din virksomhed i front inden for høj biodiversitet? Vi har naturnørder der står klar til at hjælpe dig med at omdanne dine erhvervsarealer så du skaber bedre forhold for biodiversiteten.

 • En blomster eng?
 • Højt græs?
 • Insekthotel?
 • Vandhul?
 • Et fældet træ?
 • Stendiger?

Der er mange muligheder for at give hjemmehørende insekter bedre betingelser, hvor du hurtigt vil opleve en naturligt større artrigdom af hjemmehørende insekter fx ved at vælge den rigtige blomsterblanding.
 

Hvem hjælper vi?

Vi hjælper fx kommuner, erhvervsdrivende, virksomheder, boligforeninger, butikker, grundejerforeninger, institutioner og forsyningsvirksomheder med forskellige løsninger på deres arealer for at skabe høj biodiversitet. Vi har også eksempler på flere projekter vi har udført for private, hvor vi har skabt mere biodiversitet i haven og insektvenlige haver. Vores dygtige anlægsgartnere og naturteknikere kommer gerne på et besøg for at kunne vurdere hvordan vi kan hjælpe bedst muligt med at forbedre biodiversiteten indenfor budget og i forhold til omgivelser og terræn. Sådan et besøg er helt uforpligtende og vurderingen er ikke bindende.
 

 

Biodiversitet i Skives gamle hospitalshave

I Skive har Kaj Bech omdannet den gamle hospitalshave til et pusterum for gæster og arter. Parken har fået stor variation i forløb, terræn og tilgængelighed. Læs mere om projektet her: Pusterummet i Skive eller https://www.lytt.dk/projekter/pusterummet-i-skive
 

Bestil en uforpligtende snak

Udfyld formularen og få en uforpligtende gennemgang om jeres behov. Vi kommer meget gerne forbi og ser arealerne så vi bedst muligt kan vurdere områdets potentiale! 

 

Hvad er biodiversitet?

Egentlig betyder biodiversitet bare artsrigdom. Dvs. at der er en stor diversitet(forskellighed) i biomassen(planter og dyr). Så man skal måske supplere ordet biodiversitet med udtrykket, hjemmehørende arter. Arbejdet med at skabe mere biodiversitet betyder at det vil skabe en større variation af liv i et område. Det gælder bedre betingelser for fx planter, svampe, insekter, pattedyr, padder og fugle. Efter arbejdet med at omdanne et område, vil der kunne registreres flere forskellige arter og derved mere biodiversitet i området.

Vi tror på, at virksomheder kan spille en afgørende rolle i at styrke biodiversiteten på deres arealer. På større arealer der normalt bare bliver etableret som græsplæne der bliver klippet hver anden uge, kan virksomheder i stedet investere i biodiversiteten og være med til forbedre vores planets mangfoldighed.
 

 

Værdifuld natur for lokalområdet

Med simple tiltag kan du skabe et rigere og mere varieret miljø uden at det bliver “noget rod” at kigge på. Vores dygtige anlægsgartnere kan rådgive om, hvordan du styrker biodiversiteten på en pæn måde.

Du kan fx:

 • etablere blomster- og plantebælter med lang blomstring
 • lave kreative græs arealer og lade dele af græsset gro (læs mere her om traditionelle græsplæner)
 • plante hjemmehørende buske og træer
 • bevare gamle træer og efterlade stammer på området
 • skabe ujævnt terræn og lave stensætninger
 • udnytte regnvand lokalt til at skabe små oaser
 • pode store døde stammer med svampe
 • lave insekthoteller, og hvis der er plads til det – Landart i stor skala
 • Etablere biotoper langs veje og parkeringsanlæg

 

 

Biodiversitet og naturgenopretning

Det er ikke kun bynær biodiversitet vi kan hjælpe med at skabe. I land-, mose- eller skovzoner med store arealer er en af vores stærke kompetencer at vi tilbyder ydelser inden for naturgenopretning fx genslyngning af åer eller lign. Vi har udført projekter indenfor genopretning af naturen, hvor levesteder for dyr og planter er blevet tilbage bragt til en tidligere tilstand som er naturligt forekommende i det givne område. Læs mere om naturgenopretning her.
 

Sæt Fokus på Biodiversitet med Kaj Bech

Kontakt os i dag for at udforske, hvordan vi sammen kan skabe bæredygtige og miljøvenlige løsninger, der gavner både din virksomhed og vores planet. Vi har hovedsæde i Holstebro med dækker hele Danmark.
 

 

niels-tarpgaard-nielsen-kaj
kontakt

Har du spørgsmål?

Så sidder vi klar til at besvare dem.

Niels Tarpgaard Nielsen
ntn@kajbech.dk
+45 22 70 88 23


 

 

Bestil en uforpligtende snak

Udfyld formularen og få en uforpligtende gennemgang om jeres behov. Vi kommer meget gerne forbi og ser arealerne så vi bedst muligt kan vurdere områdets potentiale! 


 

Har du spørgsmål?

Så sidder vi klar på telefonen og email.

Hvad leder du efter?
Søg