LAR- Lokal Afledning af Regnvand

Hele Danmark står overfor at skulle ruste sig bl.a. med LAR løsninger mod et forandrende klima og det skal vi også i Vestjylland. Flere steder har Kaj Bech allerede været med på pilotprojekter indenfor LAR, klimasikring og kloakseparering.

Kaj Bech har allerede stor erfaring med etablering af LAR, og i at arbejde med blågrønne projekter, da vi her kan kombinere vores store erfaring fra vores jord og kloak folk samt vores anlægsgartnere og naturfolk, dette gør at du altid får den løsning der passer til dig og dine behov.

Hvad betyder LAR?

Håndtering af regnvand så tæt på kilden som muligt kaldes i daglig tale for LAR – Lokal Afledning af Regnvand, eller Lokal Anvendelse af Regnvand. Formålet med afledningen af regnvandet er henholdsvis at forsinke regnvandet, men også for at bruge det rekreativt som områdeforskønnelse eller som, regnvandslager. LAR er f.eks. faskiner, regnbede, grønne tage, trug og render, våde bassiner mv.

Reference
LAR-projekt Hvam Mejeriby

Hele byen har gennemgået en total omstrukturering af kloaksystemet for at aflaste kloaknettet og rensningsanlæg. Projektet er anderledes end traditionel kloak-separering. Kaj Bech A/S var hovedentreprenør på dette nyskabende projekt og kunne levere en totalløsning for Vestforsyning med vores tværfaglige kompetencer på tværs af organisationen med vores forskellige fagligheder i huset; anlægsgartnere, kloakmestre og brolæggere. Projektet var den først af sin slags og bygherre havde tillid til at vi kunne udføre opgaven fra start til slut.

Hvorfor LAR?

Forsyningsselskaber som fx Vestforsyning som vi har løst flere opgaver for og kommuner over hele Danmark står i øjeblikket overfor opgaver indenfor klimasikring og kloakseparering pga. oversvømmelser og overbelastede kloaksystemer. Her kommer LAR anlæg på dagsordenen.

Formålet LAR i Danmark er at forsøge at holde regnvandet væk fra vores rensningsanlæg. Regnvan­det er rent og er ikke nødvendigt at rense i vores etablerede anlæg når det løber i kloakkerne. I dag bliver det hele afledt samlet og sendt igennem vores rensningsanlæg. Men dette er spild af ressourcer, og rensningsanlæggene skal aflastes. Derfor skal der laves nye ”veje” for at lede vandet væk fra kloaksystemerne.

Klimatilpasning og LAR

Samtidig med at regnmængderne stiger pga. klimaforandringer, bliver kloaknettet overbelastet, fordi rørene ikke er dimensioneret til det, så derfor er det ekstra nødvendigt at der sker en klimatilpasning af kloaksystemet hvor man deler systemet op i to: regnvand og spildevand. Nogle af de skrækscenarier der kan opstå, hvis ikke kloaknettet bliver opdateret, er at det kan give kloakvand i og omkring boligen hos private boligejere samt overløb til søer, vandløb og ved kysterne.

LAR teknikker

Et gennemtænkt regnvandssystem der er tilpasset det pågældende område kan være en god og langtidsholdbar løsning. Det er meget afhængigt af det pågældende område for, hvilke LAR løsninger der er optimale at anvende. Man skal også lave en vurdering af dimensionering af regnvandledninger. Det kan afhænge af jordtypen og undergrunden eller terrænet og nærliggende naturområder mm.

Måderne man kan anvende LAR løsninger på er meget forskelligt, og typisk ser man det i forbindelse med følgende:

 • Nedsivning – gennem faskiner, regnbede, græsplæner, grøfter eller permeable belægninger.
 • Fordampning – typisk gennem grønne tage, som også kan akkumulere og forsinke vandet ved kraftig regn.
 • Forsinkelse og opmagasinering i bassiner, terræn, grøfter og lavninger eller LAR-kar til opstuvning af regnvand
 • Vej og fortovsprofiler med kant og fald, samt lar bed med vandopsamlingsfunktion
 • Tilbagehold af vandet / Retention
 • Reducering af vandmængden fx via genanvendelse
Reference
LAR-Helhedsplan i Tvis
LAR – Lokal Afledning af Regnvand

LAR-projektet i Tvis (Engparken) er én model, med fokus på nogle af landdistrikternes allerstørste udfordringer indenfor klimaforandring, biodiversitet, bosætning og trafiksikkerhed. Projektet er spået til at kunne inspirere til mere bæredygtig omstilling i landsbyerne, fordi baren er sat højt. På projektet deltager vi som hovedentreprenør på opgaven.

Måder at transportere vand på

 • Vand i rør (lav værdi)
  • Usynlig løsning under jordoverfladen. Ingen afdampning eller nedsivning. Ej heller nogen rekreativ værdi eller naturværdi. Denne metode har ingen tilbageholdelseseffekt eller forsinkelseseffekt.
 • Vand på overflade i fast underlag (nogen værdi)
  • Vandet er synligt og der sker en afdampning af vandet. Der er dog ingen nedsivning og kun nogen rekreativ værdi. Denne metode kan også have nogen naturværdi. Tilbageholdelses- og forsinkelseseffekten er lidt større end ved transport gennem rør.
 • Vand på overflade i blødt underlag (større værdi)
  • Vandet er synligt og afdampningen høj i denne metode samtidig med at der kan ske nedsivning af regnvandet. Metoden har en rekreativ værdi og høj naturværdi. Der er større tilbageholdelses- og forsinkelseseffekt.

Byudvikling og biodiversitet

Et LAR-projekt kan være med til at kick-starte omdannelsen af et byområde til et smukker og mere biodiverst byrum. Ved at lave LAR-løsninger og håndtere regnvandet på overfladen kan det samtidig være med til at forbedre vandkvaliteten i vandløbene og naturen. Det kan give bedre forhold for de naturligt tilhørende arter af insekter, padder, pattedyr og planter.

Læs mere om vores kompetencer indenfor naturhaver og biodiversitet.

LAR med privat nedsivning

Man kan vælge at håndtere regnvandet på egen grund med LAR løsninger hvor nedsivningen sker på privat grund, hvis jordbundsforholdene er egnede til det. Dette giver mulighed for at indrette indkørsler og udearealer med fx græsarmering, regnbede, regnvandsrende eller andre grønne elementer. Hvis nedsivning ikke er muligt, kan regnvandet afledes til det fælles LAR-system på vejen. Læs mere her.

 

Du kan få rådgivning til hvordan du håndterer LAR dimensionering og regnvand bedst på din grund hos vores dygtige team af fagfolk, der er uddannende kloakmestre og anlægsgartnere.

Har du spørgsmål?

Så sidder vi klar på telefonen og email.

Udvalgte referencer for LAR- Lokal Afledning af Regnvand

Forrige
Næste
Hvad leder du efter?
Søg