LAR- Lokal Afledning af Regnvand

Håndtering af regnvand så tæt på kilden som muligt kaldes i daglig tale for LAR – Lokal Afledning af Regnvand, eller Lokal Anvendelse af Regnvand, formålet med afledningen af regnvandet er henholdsvis at forsinke regnvandet, men også for at bruge det rekreativt som områdeforskønnelse eller som, regnvandslager.

Måderne man kan anvende LAR løsninger på er meget forskelligt, og typisk ser man det i forbindelse med følgende:

  • Nedsivning – gennem faskiner, regnbede, græsplæner, grøfter eller permeable belægninger.
  • Fordampning – typisk gennem grønne tage, som også kan akkumulere og forsinke vandet ved kraftig regn.
  • Forsinkelse og opmagasinering i bassiner, terræn, grøfter og lavninger
  • Vej og fortovsprofiler med kant og fald, samt vejbede med vandopsamlingsfunktion

Kaj Bech Har stor erfaring med etablering af LAR, og i at arbejde med blågrønne projekter, da vi her kan kombinere vores store erfaring fra vores jord og kloak folk samt vores park og naturfolk, dette gør at du altid får den løsning der passer til dig og dine behov.

Se nedenfor for LAR løsninger vi har udført.

Har du spørgsmål?

Så sidder vi klar på telefonen og email.

Udvalgte referencer for LAR- Lokal Afledning af Regnvand

Forrige
Næste
Hvad leder du efter?