Referencer

Ny forbehandler- og lagerbygning, Struer Renseanlæg

Del
BygherreStruer Forsyning
EntrepriseformHovedentreprise
Opført01. april 2020 - 31. maj 2023
Rådgivende ingeniørEvidan
PlaceringStruer
Ny forbehandler- og lagerbygning, Struer Renseanlæg

Projektet omfatter opførelse af to nye bygninger på Struer Renseanlæg, samt nedrivning af en række ældre bygninger og konstruktioner. De to nye bygninger omfatter en Forbehandlingsbyg-ning og en lagerbygning.
Forbehandlingsbygningen udføres som betonbygværk i 6,5 m dyb spunsbyggegrubbe. Bygningen er indrettet i flere plan med åben forskudt forbindelse til kælderplan og indskudt mellemdæk.

Kælderen rummer pumpekælder. Mellemdækket rummer plads til sandfangsblæ- ser. Stueplan rummer sandvasker, sandcontainer til opsamling af sand, ristegodspresse og container. Herudover er der kemikalierum, tavlerum, toilet og laboratorie samt transformatorstation.

Øverste plan har adgang via trappe til risterum, og med udgang til sand- og fedtfang. Bygninger og bygværker som nedrives erstattes af den nye Forbehandling. Og omfatter:
· Indløbspumpestation
· Kemikaliebygning og kemikalietank (jernsulfat)
· Containerrum
· Ristebygværk
· Sand- og fedtfang

Når ny Forbehandling er opført og i drift, kan overstående bygninger nedrives, og herefter kan den ny lagerbygning opføres. Arbejdet er udført på en renseanlæg i drift hvor anlægget efterfølgende skulle omkobles. Der er udført én 6 m dyb kælder i forbehandlerbygningen. Kælderen er udført i en spunsgruppe og væggene er pladsstøbte. Grundvandsspejlet står meget højt i området, ca. 1 m under terræn.

Kompetencer ved dette projekt

Har du spørgsmål?

Så sidder vi klar på telefonen og email.

Lignende referencer

Relaterede artikler

Forrige
Næste
Hvad leder du efter?
Søg