Referencer

Renovering af Mindegade, Herning

Del
BygherreHerning Kommune og Herning Vand
EntrepriseformHovedentreprise
Opført16. august 2021 - 09. september 2022
Rådgivende ingeniørRambøll Danmark A/S
PlaceringMindegade, Herning
Renovering af Mindegade, Herning

Projektet er en komplet væg-til-væg renovering af Mindeagade i Herning, fra Dalgasgade til Tor-vet i alt ca. 240 meter, hvor alt nuværende belægning udskiftes, samtidigt med at kloak og drikke-vand saneres.

Arbejdet omfattede:
Opbrygning af eksisterende belægninger, Gravearbejde for drikkevand, Udskiftning af regnvand og spildevand – 2x247m med tilhøfrende brønde og stik i en dybde fra 2 til 4m, Etablering af un-derjordisk regnbed, Gravearbejde for omlægning af fjernvarme, Etablering af nyt bærelag, Asfalt-arbejder – 1200m2, Levering og udlægning af 370m granit vandrende, Levering og udlægning af 775m2 betonblægning inkl. Ledelinjer og opmærksomhedsfelter, Lægning af 105m2 granitflæk-ker, Lægning af 110m2 teglbelægning, Levering op opsætning af skilte, Levering og indbygning af stålkanter, plantebede, regnvandsbede og cortenstålshegn.

Gaderenoveringsprojektet
Vejens belægning blev udført i asfalt og nye fortove i betonfliser blev etableret. Der blev imple-menteret bede af contenstål i forbindelse med p-pladserne samt et større underjordisk regnbed i Mindegades vestlige side. Der blev etableret en 30 cm bred åben vandrende i stedet for den nuvæ-rende kantsten, og kørebanebelægningen blev hævet ca. 10 cm så fortov og kørebane er i samme niveau adskilt af den åbne vandrende.

Nord for Mindegade 2 etableres en lille park omkring det store enkeltstående træ. Parken blev i projektet kaldt for ”lommeparken” og afgrænses af bede med bænke.

Kompetencer ved dette projekt

Har du spørgsmål?

Så sidder vi klar på telefonen og email.

Lignende referencer

Relaterede artikler

Forrige
Næste
Hvad leder du efter?
Søg