Om Kaj Bech A/S

En virksomhed med mange års erfaring

Kaj Bech A/S har sat sit præg på hele regionen med mange store byggeprojekter gennem årene

Firmaet blev stiftet 1. november 1946 af Kaj Bech. Firmaets start lige efter krigen var præget af efterkrigstiden med mangel på materialer, og opgaverne var koncentreret i og omkring Holstebro.

Da der kom gang i hjulene efter krigen i sidste halvdel af 1950-erne blev aktivitetsområdet gradvist udvidet til hele det Nordvestjyske område. Kaj Bech A/S har sat sit præg på hele regionen med mange store byggeprojekter gennem årene.

Fra at være et traditionelt murer- og entreprenørfirma har firmaet udviklet sig til et alsidigt entreprenørfirma, hvor anlægsopgaver er blevet en stadig større del af forretningen.

I dag udføres brobygning og brorenoveringer over hele landet, og der udføres i dag også mange byggeprojekter langt væk fra det oprindelige kerneområde.

I år 2000 blev forretningen udvidet med en stor park- og vejafdeling, idet Kaj Bech A/S overtog alle Holstebro Kommunes park- og vejaktiviteter. Dette område er gradvist udvidet og omfatter i dag kommunale og private park- og vejopgaver, vandløbspleje og naturgenopretning i store dele af landet.

I dag er det tredje generation, der driver virksomheden.

Kaj Bech A/S beskæftiger 195 dygtige medarbejdere, fordelt på 4 afdelinger: Byg, Anlæg, Park og Vej.