print

Pusterummet i Skive

FAKTA

Ingeniør: Viborg Ingeniørerne

Arkitekt: Møller & Grønborg

Størrelse: 18.000 m²

Den gamle hospitals have gennemgår en omfattende forvandling. Reguleringen af større mængder jord former parkens terræn og giver et nyt kig igennem området. Regnvand fra taget ledes ud i et 3 delt vandløb der støbes i beton, og munder ud i en sø. Et recirkulations system tilkobles så vandstanden opretholdes.

Klinkebelagte stier snor sig igennem parken med låsebånd i stål. Trapper etableres i stål og klinker. Egeplinte monteres som opholdspladser, pavillon i tombak med glastag, robiniestolper og siddestubbe placeres. Raftehegn opsættes og begrønningen omfatter store solitærtræer og forskellige arter af græs og eng.

Kontakt

Annette Frandsen

Teamleder VEJ

   (+45) 22 70 88 32

Bygherre: Region Midtjylland

Entrepriseform: Hovedentreprise

Periode: Juli 2019 – Marts 2020

Byggesum: 6.923.484,-

Placering: Skive kommune, Danmark