Referencer

Ny vejbro over jernbanen (Bropakke 2.3) Børkop

Del
BygherreBanedanmark
EntrepriseformHovedentreprise
Opført01. marts 2022 - 01. december 2023
Rådgivende ingeniørCOWI, Vejle / Rambøll Aarhus
PlaceringToftumvej, Børkop, Vejle
Ny vejbro over jernbanen (Bropakke 2.3) Børkop

Vejbro 20531 fører Toftumvej over to jernbanespor. Eksisterende bro 20530 Toftumvej nedrives og erstattes med en ny bro i forbindelse med den kommende elektrificering af banestrækningen Fredericia-Aarhus. Den eksisterende bro er en vejbærende buebro fra 1920 og den nye bro udføres som en 3-fags direkte funderet in situ støbt bro.

Kaj Bechs rolle var styring af hovedentreprisen, egenproduktion af beton, støbestillads inkl. Stilladskoordinator, banesikkerhed og tekniskvejledning. Omfanget af anlægstekniske opgaver i forbindelse med udskiftning af bro 20531 OF af Forlagt Toftumvej er oplistet i stikord nedenfor:

1. Etablering af adgangsveje og byggeplads
2. Ledningsomlægning
3. Ramning af interimsspuns ind mod spor og trækning af interimsspuns
4. Udgravning til fundamenter og udgravning op mod spor
5. Etablering af fundamenter og søjler
6. Opstilling af stillads
7. Støbning af brodæk på stillads over banen
8. Opbygning af vejdæmning og skråninger op mod bro
9. Montering af broautoværn
10. Etablering af fugtisolering og brobelægning
11. Spærring og trafikhåndtering Toftumvej
12. Etablering af ny vej (inkl. dæmning, grøfter, afvanding og vejbelægning)
13. Nedrivning af eksisterende bro
14. Håndtering banesikkerhed, etablering LA (hastighedsnedsættelse), sporopretning
15. Afsluttende arbejder

Projektets planlægning og udførelse krævede særlige hensyn til banen, banedæmning, blødbund-område, lodsejere og trafikhåndtering.

Kompetencer ved dette projekt

Har du spørgsmål?

Så sidder vi klar på telefonen og email.

Lignende referencer

Relaterede artikler

Forrige
Næste
Hvad leder du efter?
Søg