print

Big Bio Holstebro

KAj BECHS ROLLE

Kaj Bech A/S har stået for anlæggelsen af ny klinkevej og forplads foran Big Bio i Holstebro i hovedentreprise, og har her stået for opførslen af:

  • Forplads belagt med chaussesten
  • Klinkevej og låsebed
  • Begrønning
  • Siddeplinte og trædesten
  • Afvanding

Som en del af byfornyelsen i Holstebro midtby, etablere Kaj Bech A/S en ny vej belagt med klinker samt låsebånd i stål omkring den nye biograf.

Fortovsarealet og opholdsarealerne er belagt med chaussesten, og området er begrønnet med lavere beplantning samt træer, hvis fremtidige vækst er sikret via underjordiske plantekasser.

Arealet afvandes i brede vandrender med riste af cortensstål.

Kaj Bech har både støbt siddeplintene og trædestenene der også indgår i ”grøn leg”.

Det samlede areal er på 3.780 m2

Kontakt

Annette Frandsen

Teamleder VEJ

   (+45) 22 70 88 32

Bygherre: Holstebro Kommune

Entrepriseform: Hovedentreprise

Periode: Januar 2020 – Juli 2020

Byggesum: 3.945.731,-

Rådgivende ingeniør: NIRAS

Arkitekt: Schul Landskabsarkitekter

Placering: Holstebro kommune, Danmark