Referencer

Motorvejsbroer – Holstebro motorvejen

Del
BygherreVejdirektoratet
Opført30-04-2015 - 08-11-2017
PlaceringHolstebromotorvejen, del af rute 18, Danmark
Motorvejsbroer – Holstebro motorvejen

Etablering af 9 stk. in-situ støbte jernbetonbygværker på Holstebromotorvejen på strækningen fra Sinding til Aulum. Bygværkerne bestod af 8 underføringer af veje og vandløb samt 1 vejoverføring med 4 fag. Denne bro blev udført over vej i drift, og blev støbt forhøjet med 1m over fremtidigt niveau. Efter afhærdning blev brodækket nedsænket til søjler og vederlag. Underføringerne blev dels etableret med vederlag af beton og stålspuns og betonoverbygning, bitumen baseret fugtisolering, belægninger og autoværn/rækværk efter godkendte systemer. I entreprisen var også indeholdt nedbrydning af eksisterende bygværker og etablering af midlertidige grundvandssænkninger. Ved nogle af bygværkerne var det nødvendigt at etablere midlertidige afstivninger mod eksisterende ibrugværende hovedvej. Afstivningerne blev udført af nedrammede stålspuns med forankringer i op til 2 niveauer. Tilslutninger til eksisterende veje og vandløb.

KAJ BECH A/S ROLLE:

Udførelse af 9 bygværker:
• Bygværk 21358, UF af Løven Å og faunapassage
• Bygværk 21360, UF af Aulum-Sinding Skelgrøft og Faunapassage
• Bygværk 21466, UF af Aulum-Sinding Skelgrøft u. Romvigvej
• Bygværk 21359, UF af forlagt Romvigvej
• Bygværk 21483, UF af Foldagervej
• Bygværk 21479, UF af Faunapassage
• Bygværk 21361, OF af Ørrevej
• Bygværk 21480, UF af Herningsholm Å ved Sinding
• Bygværk 21481, UF af Rosmosevej

Kaj Bech stod selv for projekteringen på følgende bygværker:
• Bygværk 21360, UF af Aulum-Sinding Skelgrøft og Faunapassage
• Bygværk 21466, Uf af Aulum-Sinding Skelgrøft u. Romvigvej
• Bygværk 21479, UF af faunapassage

Derudover bestod entreprisen af følgende:
• Nedrivning af 3 broer
• Jord-, afvandings-, bundsikrings-, stabilgrus-, belægnings-, og autoværnsarbejder for de 9 bygværker

HOVEDMÆNGDER
• ca. 600 t slap armering
• ca. 50 t spændt armering
• ca. 4020 m3 beton
• ca. 3020 m2 fugtisolering
• ca. 3880 m2 brobelægning
• ca. 470 m broautoværn
• ca. 250 m interimsspuns
• ca. 90 m permanent

Kompetencer ved dette projekt

Har du spørgsmål?

Så sidder vi klar på telefonen og email.

Lignende referencer

Relaterede artikler

Forrige
Næste
Hvad leder du efter?