Team Kaj Bech står overfor den spændende opgave med at gennemføre den ambitiøse forvandling af beboelsesområdet Trekanten i Holstebro til et byrum, hvor identiteten styrkes og der gives plads til alle. Team Kaj Bech vil skabe et Multivers; fire forrygende rum – og en genvej.

De fire parkrum er alt i alt et multivers af forskellighed, variation og mangfoldighed. Frejas Plads der er den centrale pulserende smeltedigel med forbindelse langs skolestien til det unge og urbane mod nord.

Team Kaj Bech har vundet med gejst og lokal forankring

Holstebro Kommune vil sammen med lokale boligforeninger, Nordvestbo, BSH og Lejerbo, skabe det de har valgt at kalde ”Den grønne rute” gennem Trekanten, der er et rekreativt stiforløb gennem området. Den grønne rute skal skabe flere møder mellem mennesker og henlede vores nysgerrighed på verden omkring os.

Team Kaj Bech er sammensat af stærke kompetencer bestående af: lokal totalentreprenør, Kaj Bech A/S, der kender Trekanten som sin egen bukselomme, LABLAND, som er de dialog baseret tværfaglig tegnestue, og Viborg Ingeniørerne, som er specialister på relevante ingeniørfagligheder.

Vi håbede meget på, at bedømmelsesudvalget kunne mærke vores ild, passion, faglighed og ambitioner for Den Grønne Rute i Trekanten. Og det må man sige, de kunne:

Citat fra bedømmelsesrapport:
”Teamet roses for sin indlevelse og dialogorienterede tilgang i forhandlingsprocessen samt sin gejst for opgavens potentialer og udfordringer. Forslaget er velgennemarbejdet på alle niveauer – har stor ydmyghed overfor det levede liv, tilfører arkitektonisk kvalitet på stedets præmisser, samt ikke mindst åbner op og forbinder Trekanten med Holstebro By.”

Kaj Bech A/S byggede i sin tid flere af boligerne i trekanten og har i mange år udviklet og plejet de grønne områder, så vi kender stedet ud og ind, og vi ser frem til at videreudvikle området til glæde for områdets beboere og Holstebros borgere.

Citat af projektleder Jeppe Søjdis Vejgaard:
”Det er helt unikt for Kaj Bech at kunne deltage hele vejen – helt fra anlægget af opgaven, under udførelsen og forhåbentlig også driften af området i fremtiden. Vi får det helt ind under huden, hvilket gør det til et stabilt grundlag for projektet.”

Hvad byder fremtiden på?

Den Grønne Rute – bliver en genvej i sin enkelthed – og de fire karakterstærke parkrum – i særdeleshed – vil skabe rammerne for, at fællesskabet kan gro. Bylivet koncentreres således omkring de fire forskellige parkrum, så der både opstår livligt fællesskab og samtidig ‘efterlader’ mellemrum til det rolige og uforstyrrede boligliv.

Processen har indtil nu været en kæmpe oplevelse, og det er kun en begyndelse. Når først projektet går i gang og første spadestik er taget, vil der stadig være stor fokus på processen og indvielse af byrummene i steps, så det kan tages i brug løbende, og fællesskabet bliver opbygget allerede under byggeprocessen. Første del vil allerede kunne tages i brug i slutningen af 2022.

Njords Torv med stemning fra byens torve, markeder og mangfoldighed mod bymidten i sydvest.Iduns Lund med frugttræer og inviterende træmøblementer mod institutionerne mod nordvest.Rans Park som med en ‘vildsom’ og biodivers karakter der er bundet sammen med den grønne kile mod vest.

Situationsplan over hele “Genvejen – Den Grønne Rute” gennem Trekanten i Holstebro. 

 

YDERLIGERE INFORMATION
Ved yderligere information kan du
henvende dig til:
Projektleder
Jeppe Søjdis Vejgaard
22 70 88 24
jsv@kajbech.dk