Ledelse

Pressemeddelelse: Kaj Bech A/S har modtaget andet og tredje stempel ud af fire

Med certificeringer skærper vi mulighederne for at være konkurrencedygtige og fortsat at kunne udbyde ydelser med højt fagligt indhold i arbejdsmiljø og miljø.

Citat Mie Désirée Østerdal Nielsen: ”Det var endnu et stort øjeblik, da jeg søndag d. 18.12.2022 kl. 13:07 modtog en mail med certifikaterne på DS ISO 14001 og DS ISO 45001. Endnu en gang vil jeg gerne sige en stor tak til alle medarbejdere der har deltaget i processen, samt audits både i huset og ude i marken.”

Et godt arbejdsmiljø

Som virksomhed er vores medarbejdere den vigtigste ressource, vi har. Derfor er certificeringerne i ledelsessystemerne i stor grad også et redskab til at holde fokus på det der er vigtig i Kaj Bech A/S.

ISO-systemerne er nogle vigtige stempler for os at synliggøre fordi det sikrer at vores kunder kan være trygge i vores samarbejde når de skal vælge os som leverandør. Vi bliver ekstra opmærksomme i vores ledelsesmetoder og systematiserer vores arbejdsgange.

Bæredygtighed

Bæredygtighed i projekterne

Vi mærker at efterspørgslen er blevet større på at kunne fremvise certifikater som også viser vores store interesse indenfor bæredygtighed i byggeriet. I forbindelse med indførelse af ledelsessystemerne har Kaj Bech A/S sideløbende arbejdet med at få mere bæredygtighed ind i byggeafdelingen ved hjælp af DGNB certificerings systemet.

Frit oversat betyder DGNB „Bæredygtighed sat på formel“ for at måle, hvor høj score byggeriet får indenfor bæredygtighed. Bæredygtighed er omdrejningspunktet når man bygger indenfor DGNB´s certificerings rammer. Det er et omfattende værktøj, man følger for at bygge med fokus på bæredygtighed indenfor Miljø-, Social- og Økonomisk kvalitet.

Et stempel som dette er også meget udbytterigt at kunne fremvise i vores arbejde for at fremvise den interesse Kaj Bech A/S har i at passe bedre på klimaet.

Opgaverne bliver grønnere

Her op til jul vandt Kaj Bech A/S kontrakten for driften af Park og Vej Service for Holstebro Kommune, hvor disse DS-certificeringer også indgår. Kaj Bech A/S har varetaget denne opgave for Kommunen siden 2000 men denne gang var der i udbuddet i højere grad end tidligere stillet krav til bæredygtighed og miljøkrav. I det nye år udskiftes en del af bilparken til el-biler og en del af håndværktøjet bliver ligeledes el-drevet, som er enkelte af de tiltag der vil ske når kontrakten træder i kraft til foråret.

Ligeledes vandt vi et projekt for Energinet, en udvidelse af energistationen ved Idomlund. Projektet er en del af Energinets øget fokus på den grønne omstilling til sol, hav vind og land vind, og de kigger meget på miljøvilkårene i denne forbindelse.

På Kaj Bech A/S’ hjemmeside er vores kompetencer yderligere specificeret, og her vil vi løbende lave opdateringer på certificeringerne.

Læs her hvad Dansk Standard skriver om Miljøledelse: https://www.ds.dk/da/om-standarder/ledelsesstandarder/iso-14001-miljoeledelse

Læs her hvad Dansk Standard skriver om Arbejdsmiljøledelse: https://www.ds.dk/da/om-standarder/ledelsesstandarder/iso-45001-arbejdsmiljoeledelse

Del

Har du spørgsmål?

Så sidder vi klar på telefonen og email.

+45 96 10 44 00

kb@kajbech.dk

Hvad leder du efter?
Søg