Praktikplads for Uling/Sling-studerende (Holstebro Kommune + Kaj Bech A/S)

Oplev to praktikpladser i ét praktikforløb

Hvorfor vælge ét praktiksted, når man kan få to?
Holstebro Kommune og Kaj Bech A/S tilbyder i fællesskab en praktikplads for Uling/Sling-studerende. Er du interesseret i at indgå i et offentligt privat driftssamarbejde med fart over feltet, og har du mod på at deltage i spændende projekter? Så er dette praktikpladsen for dig.

Du vil afhængigt af dit opgavevalg blive tilknyttet en mentor enten i Trafik, Park og Skov ved kommunen eller ved Kaj Bech A/S. Din daglige kontakt vil bl.a. foregå i samarbejde med skov- og landskabsingeniører ved Trafik, Park og Skov og ved Kaj Bech A/S.

Konkrete opgaver:

Udvikling af grønne områder
Det er besluttet at der skal udarbejdes udviklingsmål for de grønne områder i Holstebro kommune. Udviklingsmålene skal ses ud fra et borger- entreprenør-, myndigheds-,miljø- og optimeringsmæssigt samt et politisk perspektiv.
– Nytænke eksisterende grønne og grå elementer
– Systematisering af udviklingsmålene
– Udbygning af eksisterende plejebeskrivelser med udviklingsmål

Entreprisestyringssystem / drift
Det er 2 verdener, der har indgået en langvarig kontrakt for at sikre den tilfredse borger i sidste instans. For at det kan lykkes, skal alle processer på vejen kigges igennem, effektiviseres og samles. Vi har fornyeligt indført nyt IT-system, som skal tilgodese alle interessenters behov og skal på den måde blive et effektivt værktøj, der binder den komplekse opgave sammen mellem Holstebro Kommune, Kaj Bech og Kommunens borgere.
– Objektivt afdække og udpege merværdi
– Bidrage med input til effektiviseringer hos såvel entreprenør som kommune
– Videreudvikle konceptet fra kommunal eller entreprenørsiden.

Drift af grønne områder og veje
Det helt almindelige driftssamarbejde entreprenør og bygherre imellem. Der vil være mulighed for at praktikperioden kan deles mellem Holstebro kommune og Kaj Bech A/S.
– Deltagelse i drifts- og byggemøder
– Mindre anlægsprojekter
– Sagsbehandling / Myndighedsopgaver
– Budgetlægning / Opfølgning
– Personaleledelse
– Driftsoptimering / Maskinkalkulationer
– Kontraktstyring
– Udarbejdelse / Ajourføring af Udbud / Udbudsmaterialer
– Tilsynsopgaver / Sagsbehandling
– Registrering / Ajourføring af data
– Tilbudsgivning

YDERLIGERE INFORMATION
Ved spørgsmål, henvend dig til:
Teamleder Park
Lars Ole Rugtved
22 70 88 22
lor@kajbech.dk

Eller…

Skov- og Landskabsingeniør
Thomas Odgaard
96 11 76 86
thomas.odgaard@holstebro.dk

ANSØGNING SENDES TIL
lor@kajbech.dk

Se vores andre ledige stillinger her >>> kajbech.dk/job/ 

Del

Har du spørgsmål?

Så sidder vi klar på telefonen og email.

Hvad leder du efter?
Søg