Græs

Græs

At se ud af sine vinduer, at bevæge sig ud i det, at opholde sig i det – UDERUMMET. Man kan gøre mange ting ved at dekorere rummet med blomster, belægninger, krukker og bænke, men hvis rummets gulv ikke er passet og plejet kommer helheden hurtigt til at se slidt ud.

Det element i haven vi bruger mest tid på at holde er vores græsplæner, så hvorfor ikke få hjælp til denne opgave så vi kan bruge vores tid til at nyde uderummet i stedet for.

Græsklipning.

Intet er for småt eller stort. Vi har udstyret til at klippe græsset i den lille rækkehushave, men også til klipningen af den parklignende have. Eller hvad med klipning med specialmaskiner så man har en blomstereng om foråret med gangstier i, for senere at få det hele klippet og græsset samlet op og kørt væk.

Vertikalskæring, planering, og eftersåning af græsplæne.

Græsplænen skal passes lige som havens andre elementer. En ujævn plæne som er fuld af mos og ukrudt eller har bare pletter, kan være en kilde til utilfredshed med uderummets udtryk. Skal vi ikke komme forbi og hjælpe med at løse problemet. Vi har specialmaskiner, som kan vertikalskære, plænelufte og fjerne græsafklip. Derefter kan vi også hjælpe med planering med en topdressing, eftersåning med en kvalitetsfrøblanding samt gødskning af plænen, så den får de bedst mulige betingelser for at stå frisk, grøn og frodig.

Når vinteren så står for døren og træernes blade er faldet skal de jo fjernes fra plænen for ikke at give mulighed for sygdom i græsset hen over vinteren. Her kan vores dygtige medarbejdere hjælpe ved at komme og blæse plænen fri for blade, samle dem op og fjerne dem fra haven, eller endnu bedre fordele dem i havens blomsterbede så de kan formulde og give naturlig næring til blomster og buske.

Nyetablering af græsplæne.

Du har fået bygget hus, der skal fjernes nogle blomsterbede, du har fået fældet nogle træer, terrassen er blevet ændret, haven er blevet udvidet og der skal laves græsplæne. Vi klarer alt lige fra at fjerne det gamle græs, fræse jorden, planere og så græs.

Gåsebiller-, Muldvarpe- og mosegrisebekæmpelse 

O.B.S. Der er p.t. ingen godkendte midler til bekæmpelse af gåsebiller.

Gåsebiller foretrækker at lægge æg på en tør (vandstresset) græsplæne, det giver det bedste betingelser for larvernes udvikling, så det er i teorien muligt at begrænse et gåsebille-angreb ved at holde sin plæne i god vækst med rigelig vanding. Vi er desværre alle underlagt naturens luner og der er ingen garanti for at man kan undgå et gåsebille-angreb.

De små sorte skud vælter op af plænen og man har fået besøg af muldvarpen.

O.B.S. Vi er stoppet med at bruge kulilte til bekæmpelse da lovgivningen p.t. ikke anerkender metoden.

Vi kan tilbyde bekæmpelse hele året rundt, da vi har investeret i den nyeste teknologi på området. Med vores specialmaskine kan vi bekæmpe store arealer samt komme helt tæt på bygninger, uden at der er risiko for forgiftning, som man ser med alm. gasning.  Behandlingen foretages ved, at der sendes kulilte i gangene. Kuliten forvandles til kultveilte og kvæler dermed muldvarper og mosegrise, hvor røgen kommer rundt. Behandlingen er ikke skadelig for andre dyr end dem som befinder sig i gangsystemerne i behandlingsøjeblikket.

Ved bestilling af muldvarpe – /mosegrisebekæmpelse kommer vi og giver 1. behandling og laver et opfølgningsbesøg ca. 10 dage efter med 2. behandling hvis det er nødvendigt, da vi ”kun” har 90 % succes på 1. gangsbehandlingen.

Hvis der er tale om mosegrise/muldvarper i et område tæt ved skov og vandløb, anbefaler vi gentagne behandlinger, da det er nyttesløst at foretage en enkeltbehandling og regne med en langsigtet god løsning. I et sådan tilfælde er man velkommen til at ringe så vi kan finde en fast aftale om bekæmpelse.

Kontakt

Jens Hummelmose

Teamleder GRÆS

(+45) 22 70 88 14

Jeg vil gerne kontaktes

  Græs

  Materiale

  kaj bech brochure download pdf

  Brug for flere informationer? - Hent en folder i pdf format om græsplæner.

  DOWNLOAD

  REFERENCER OG INSPIRATION