grødeskæring

Grødeskæring – En Jomfrurejsen på vores nye båd

Så er vi i gang med jomfrurejsen på vores nye grødeskærerbåd, en modificeret Berky 610 som kan påmonteres forskellige redskaber frontophængt, blandt andet til grødeskæring.

Grødeskæring i Karup Å

Vi har vundet en entreprise ved Herning Kommune og skal for første gang skære vandplanter og kantvegetation på en strækning i Karup Å. Strækningen er ca. 20 km og går fra Haderup til Trandum. Vi skærer især sødgræs som vokser ud fra brinkerne. Sødgræs danner brede flydende ”hylder” som begrænser vandgennemstrømningen og den kraftige vegetation gør det også besværligt at fiske fra brinkerne.

grødeskæring

Godt fiskevand

Kantvegetationen snævrer strømrenden ind. Vandløbsmyndigheden ønsker at åen skal holde sin bredde, så derfor bliver kantvegetationen skåret tilbage to gange i løbet af sommeren.

Karup Å er et højt værdsat fiskevand og grødeskæringen foretages bl.a. for at tilgodese fiskeriet. Det betyder også at arbejdet skal færdiggøres over så kort en periode som muligt.

Åens vandstand påvirkes en del af nedbørsmængden og kraftig regn kan få vandstande i åen til at stige hurtigt, men den falder tilsvarende hurtigt når regnen ophører.

Sejladsen er besværlig bl.a. fordi der er etableret mange gydebanker og stryg( dynger at sten og grus). Vandstanden er så lav på strygene at vi kun med besvær kan sejle ned over dem med strømmen.

Læs mere om vores mange kompetencer indenfor Natur og Vandløb. 

Det betyder at grøden på kanterne skal skæres i etaper mellem strygene. Vi skærer den ene side når vi sejler med strømmen og den anden side imod strømmen. Derfor er kantklipperen konstrueret således at den kan vippes fra side til side. Selv om der klippes i et adstadigt tempo, kræver det meget håndelag at manøvrere båd og klippeudstyr. De lange dage på vandet kan godt få verden til at sejle slemt meget når styrmanden går på land og får fast grund under fødderne.

Når dagens grødeskæring er klaret og grøden er skåret fri, skal den flyde ned til en opsamlingsplads. Det lyder meget enkelt, men grøden kan hænge fast i selv små forhindringer. Derfor må vi ”skubbe” på for at få det hele med.

Der tager mere end 10 timer for grøden at flyde de 20 km. Der går lang tid fra båden starter på at skære grøden fri og til det sidste er nået ned til opsamlingspladsen.

Se flere videoer af vores arbejde med grødeskæring her: https://youtu.be/DOEVOEgDheQ

Del

Kompetencer vedr. denne artikel

Har du spørgsmål?

Så sidder vi klar på telefonen og email.

ARTIKLER

Relaterede artikler

Forrige
Næste

REFERENCER

Relaterede referencer

Forrige
Næste
Hvad leder du efter?
Søg