Entreprenør i Lemvig

Hvis du leder efter en erfaren entreprenør i Lemvig, er Kaj Bech altid klar til at hjælpe dig. Vi har været i branchen siden 1946 og har arbejdet på mange forskellige store og små projekter inden for mange forskellige brancher. Derfor har vi både erfaringen og ekspertisen til at klare det meste.

Vores store team af specialister sørger for, at du er i gode hænder, når du har brug for en erfaren entreprenør. Vi lægger altid stor vægt på kvaliteten, også når det drejer sig om mindre opgaver.

Lemvig Varmeværk

Kaj Bech A/S er stolte af at have stået for opførelsen af Lemvig Varmeværk i totalentreprise. Bygningsentreprisen, der er på i alt 6.500 m2, består af en administration, kontorer, værksted, bad/omklædning, mødelokaler, biogasbygning, kedelbygning, flisbygning til 7500 m3 flis, akkumuleringstank og parkeringsarealer.

Bygningen er udført i betonelementer med en fin sporlagt overflade i forskellige farver i grå, lysegrå og rød. AEA har leveret og monteret biogasmotor og tilhørende anlæg og Eurotern har leveret biomassekedel på 8 MW.

Byrumsfornyelse

Kaj Bech A/S har afsluttet et spændende byfornyelsesprojekt i Lemvig på Weibelsgade. På torvet blev der insitustøbt en 4 meter høj mur i flere niveauer med et rundt hul/vindue med integreret belysning, der fungerer som et fokuspunkt. Derudover blev der opsat perforerede metalvægge i varierende højder, der giver torvet en rumfølelse.

Gaden blev brolagt med chaussésten sat i buer, og selve torvet blev lagt i varierende bredder af henholdsvis blå og røde tegl klinker og soldaterfliser i beton. Der blev også støbt specialdesignede plantekasser og bænke beklædt med træ, der indbyder til ophold. Området blev tilplantet med træer, buske, græsser og stauder.

Dette projekt viser Kaj Bechs evne til at skabe smukke og funktionelle byrum, der inviterer til ophold og aktivitet. Vi er stolte af at have været entreprenør på dette projekt i centrum af Lemvig.

>> Læs mere om vores kompetencer inden for byrum og pladser. 

Legepladser og terrænudstyr

Kaj Bech har været en del af områdefornyelsen “Lemvig på Bagsiden”, hvor den nordlige del af Lemvig Sø, nu er gjort mere tilgængelig for offentligheden og bragt naturen tættere på. Vi sendte vores tømrer til Lemvig og de har stået for opførelsen af en ny bro, der strækker sig ud i søen og som indbyder til både ophold, gåture og fiskeplads. Som en del af projektet blev den eksisterende bro fjernet og erstattet af et nyt og længere broforløb med forskellige typer oplevelser langs søens nordlige kant.

Et opholdsplateau og en rampe giver adgang til brodækket, og mellem rampen og broen er udspændt et fiskenet til ophold. Broen går gennem rørskov mod øst til et fiskespot ude i søen, og broforløbet afsluttes med en trappe til bredden igen. Dette gør den nordlige del af Lemvig Sø mere tilgængelig for publikum.

Totalentreprise på nybyggerier

Nyt domicil til Danwind. Danwind er en global supportvirksomhed, der leverer reservedele og værktøjer til vindindustrien. i 2020 opførte Kaj Bech A/S ny administration og lager i totalentreprise på Jupitervej i Rom, ved Lemvig. Thyborøn Invest var bygherre på projektet og Hvam Arkitekt & Ingeniørkontor som rådgiver. To dygtige samarbejdspartnere vi har udført flere projekter sammen med i tidens løb med stor succes.

Læs mere om hvordan et forløb vil forløbe hvis du vælger os som totalentreprenør på dit projekt: Totalentreprise

Vi støtter op om det lokale i Lemvig

Kaj Bech A/S støtter op om det lokale miljø i Lemvig. Vi er bl.a. sponsor for Klimatorium og har en kontorplads i huset. Derfor vil vi være tilgængelige og til at kontakte med jævnlige mellemrum i Klimatoriet.

Læs mere om Klimatoriets på deres hjemmeside her: https://klimatorium.dk/

Klimatorium – Årets Byggeri 2020

Lemvig Kommune og Lemvig Vand & Spildevand stod bag Klimatorium, og i 2020 modtog byggeriet prisen for årets byggeri.

Dommerkomiteens begrundelse lød: ”Der handles lokalt og tænkes globalt. Det er at tænke på fremtiden og på bæredygtig drift. Og det sker i skøn samklang mellem det private og det offentlige, i en række partnerskaber, som allerede er meget tydelige og omfattende”

Klimatoriums formål er at danne ramme omkring et internationalt forskningscenter, hvor klimaforandringer, er på dagsordenen. Centret er et videns-, forsknings- og læringscenter, hvor nye initiativer og løsninger kan udvikles. 

Kaj Bech A/S var fagentreprenør på byggeriet og råhusentreprisen, som omfattede pæle og spuns, jord og kloak, belægning, beton, elementer og montage. 

Kontakt Kaj Bech A/S

Vi har ekspertise inden for mange forskellige områder, så tøv ikke med at henvende dig, selvom din specifikke opgave ikke er nævnt her.

Vi er i stand til at håndtere en lang række opgaver som entreprenør i Lemvig og omegn. Med vores omfattende erfaring i branchen er der sjældent en udfordring, vi ikke kan tage op, så tøv aldrig med at komme til os med dine planer.

Lad os sammen diskutere mulighederne og finde den bedste løsning, der opfylder alle dine behov. Med et team på over 200 medarbejdere har vi hænder til mange forskelligartede typer opgaver, så hvis du søger en entreprenør eller murer i Lemvig kan du være sikker på at være i gode hænder, når du vælger Kaj Bech A/S.