Edits yndlingssted

Fjordudsigt, dødishuller og de gyldne altre. Planteskolegartner Edit R. Rugtved, tager os med på en tur til nogle af de steder, hun holder mest af. God fornøjelse med at læse Edits velskrevne historie.

Jeg blev opfordret til at skrive om ét sted, som har særlig betydning for mig. Men jeg har Myers-Briggs personlighedstypen ENTP, hvilket vil sige, at jeg har mange idéer, og det at begrænse sig er svært.

Så Gartnerens yndlingssted er i mit tilfælde ikke bare ét sted, men mange. Jeg vil tage dig med på tur til nogle af dem. Så bliv hængende – vi skal vidt omkring.

Handbjerg Bakke

Højt over fjorden

Første stop bliver højdedraget nord for Handbjerg Kirke på Kirkevej. Det er den sidste rasteplads, før det går nedad igen. Her er ingen beplantning, og stedet er omkring 43 meter over havets overflade. Her kan du virkelig mærke vejret, og udsigten over Limfjorden er fantastisk.

Giver du dig lidt tid på en klar dag, og har kikkert med, kan du se både til Venø, Lihme, Sevel Kirke mm. Det bedste er at spise sin madpakke, mens man nyder roen, vidderne og sanglærken, der hænger som en lille prik højt på himlen med dens energiske triller på fuld styrke.

Men vi må løsrive os for at komme videre til endnu et pragtfuldt sted. Retning mod Ejsing mere præcist Hvidemose. Vi skal til Skånsø.

Rent vand og forunderlig natur

Skånsø ligger som et dybt dødishul fra sidste istid, og dens største dybde er på omkring 9 meter. Skånsø er en af Danmarks reneste søer med klart vand og kaldes en lobelie sø. Der gror en række specielle vandplanter i den, deriblandt tvepibet lobelie. Disse søer er blevet sjældne pga. forurening, hvor vandet bliver uklart og vandplanterne ikke får nok lys til at gro.

På land, rundt om søen, vokser meget usædvanlige og relativt sjældne plantearter som klokkeensian samt liden og rundbladet soldug. Klokkeensian ”Gentiana Pneumonanthe” (Ensian familien) er en 10-30 cm høj urt, der vokser ved bredden af den næringsfattige Skånsø. Den er foderplante for dagsommerfuglen ensian-blåfugl, som lægger sine æg enkeltvis på blomsterne. Larven lever i blomsten og spiser frugtvævet.

Blå ensian.
Soldug.
Det gyldne alter i Sahl Kirke.

Snyde-myrer

Efter nogen tid gnaver den hul i bunden af blomsten og lader sig falde ned på jorden, hvor den ”adopteres” af røde stikmyrer. Stikmyrerne transporterer ensianblåfuglelarven til myretuen, hvor den lever, indtil den er færdigudviklet. Larven udskiller dufte, så den forveksles med myrernes egne larver.

Det snyder myrerne til at opfostre sommerfuglelarven hen over vinteren. Når den så er klar og skal ud af tuen, er det med livet som indsats for ikke at blive fanget og spist af myrerne. En af naturens små unikke forunderligheder.

Soldug er også blandt mine favoritter; små kødædende planter, der skaffer kvælstof ved at fange og fordøje småinsekter. Disse vidunderlige planter, og mange andre, kan du også opleve på en mindre gåtur i mosen.

Gyldne muligheder

Vi må videre igennem skoven ad grusvejen med retning mod Sevel. Men vi kommer jo lige forbi Sahl Kirke, og jeg kan lige indskyde lidt historie, medens vi er på farten. Sahl Kirke har et af ”De 7 gyldne altre”, der dækker over en betegnelse af romanske altre fra 1100-1200-tallet. Det er relieffer i guld eller forgyldt kobber. Der er to, som stadig kan ses i deres oprindelige kirker – Sahl Kirke og Stadil Kirke. De øvrige 5 gyldne altre er på Nationalmuseet.

Vi forsætter mod Hjerl Hede og Jattrupvej. Jeg må tage mig sammen for ikke at gøre et stop her, da det skiftende landskab altid har forskellige udtryk at byde på. Det kan være en vintermorgen, hvor rimfrosten stadig hænger i græsset eller en varm sommerdag med græssende køer. Bakker, skov, eng og vand opleves aldrig helt ens.

Jagtrupvej ved Hjerl Hede.

En varm anbefaling

Af sted det går, vi skulle gerne nå til Sevel, mere præcist Æ’ Gjæv beliggende ved Nautrupvej 15. Herfra er det på gåben. Der er en trappe ned til Æ´ Gjæv, som er en slugt fra istiden. En bæk slynger sig rislende og klukkende gennem dalen og fortsætter sammen med stien gennem Stubbergård Skov.

Turen gennem Gjæv´en er en utrolig fin naturoplevelse, jeg varmt kan anbefale. Og hvis du har øjne og ører med dig, kan heldet bringe oplevelser som rådyr, der spiser. Du kan høre flagspættens ihærdige trommen efter larver på gamle træstammer og lyden af spætmejse, bogfinke, musvit, solsort og gærdesmutte. Dette sted er bare en lise for sjælen.

God tur!

Æ’ Gjæv beliggende ved Nautrupvej 15.
Del

Kompetencer vedr. denne artikel

Har du spørgsmål?

Så sidder vi klar på telefonen og email.

ARTIKLER

Relaterede artikler

Forrige
Næste

REFERENCER

Relaterede referencer

Forrige
Næste
Hvad leder du efter?
Søg