print

Holstebromotorvej - Bro

Beskrivelse

I forbindelse med etablering af Holstebromotorvejen udfører Kaj Bech A/S 9 broanlæg ved Aulum – Sinding. I projektet er der 1 vejoverføring over motorvejen, 5 underføringer og 3 store faunapassager. Faunapassagerne udføres i totalentreprise.

Kontakt

nicolai-buus-pedersen
Nickolai Buus Petersen

Afdelingschef ANLÆG

     (+45) 61 87 99 99

Fakta om projektet

Byggesag: Motorvej Aulum – Sinding, 9 broanlæg
Bygherre: Vejdirektoratet
Byggesum: 71.980.000,-
Byggeår: 2015 – 2017
Rådgivende Ingeniør: Rambøll A/S for bygherre og Atkins A/S for Kaj Bech A/S
Entrepriseform: Hoved-/Totalentreprise

Materiale

kaj bech brochure download pdf

Pas på dig selv og hinanden. Hos Kaj Bech A/S har arbejdsmiljø og sikkerhed topprioritet. - Hent en folder i pdf format om vores værdier.

DOWNLOAD