Vandløb og Natur

Vi anlægger, plejer og vedligeholder vandløb og natur med udgangspunkt i kundens ønsker helt fra tegning, rådgivning til natur og vandløbets endelige slut mål.

Vores dygtige og veluddannede stab af faste fagfolk på dette specielle område, gør os til en meget velkvalificeret leverandør af vandløbs og naturprojekter. Samtidig med anvendelse af de bedste produkter og materiel sørger vi altid for at udføre opgaverne i højeste kvalitetsniveau.

Vi anlægger/plejer, naturgenopretter og vedligeholder følgende elementer:

 • Klit og Klitheder
 • Vandløb og  grøfter
 • Skove, læhegn og remiser
 • Enge, moser og kær
 • Heder
 • Søer
 • Vildtager
 • Vådområder
 • Blødbundsarealer
 • Diger
 • Gravhøje og fortidsminder
 • Gydebanker
 • Broer, Spang og stier
 • Stender, Steeler, indhegninger
 • m.fl.

Vi har udført mange forskellige opgavetyper i ovenstående naturområder

 • Ukrudsbekæmpelse udføres manuelt, lugning, kogende vand, fræsning, kemisk, brænding
 • Beskæring, Fritrumsbeskæring og Hegnsklipning
 • Fældning og udtynding, topkapning
 • Nedskæring og foryngelses beskæring
 • Stubfræsning og opgravning af rødder
 • Opsamling af papir, affald
 • Vildtregulering
 • Etablering af søer, diger, grøfter, vandløb
 • Regulativmæssig opmåling af vandløb
 • GPS opmåling data kan leveres til ArcGIS, mapinfo, Vasp mv.
 • Bekæmpelse af invasive arter, Bjørneklo, japansk pileurt, hybenrose, glansbladet hæg m. fl.
 • Gydegrus
 • Grødeskæring Manuel, mejekurv og båd
 • Jordprøver
 • Rådgivning, tegninger, plejebeskrivelser og plejeplaner
 • Flishugning
 • Rabatter, grusveje og stier
 • Shelters og fiskepladser
 • Spang, broer og underføringer

Kontakt

lars-ole-rugtved
Lars Ole Rugtved

Teamchef PARK/IT

(+45) 22 70 88 22

Jeg vil gerne kontaktes

  Vandløb og Natur

  Materiale

  kaj bech brochure download pdf

  Pas på dig selv og hinanden. Hos Kaj Bech A/S har arbejdsmiljø og sikkerhed topprioritet. - Hent en folder i pdf format om vores værdier.

  DOWNLOAD

  REFERENCER OG INSPIRATION