Jord og kloak

Kaj Bech A/S udfører alle former for jord- og kloakarbejde. Vi er autoriserede kloakmester og medlem af byggeriets kvalitetskontrol.

Høj kvalitet og kompetencer er nøgleordene i vores arbejde.

 

Jord

Opgaverne strækker sig fra afrømning af muld og byggemodning af grunde til terrænregulering og udgravninger til kælderareal og rørlægning.

Da jord er en massebetegnelse, som beskriver en meget stor variation af materialer er en professionel indsats absolut nødvendig, hvis resultatet skal holde.

Eksempler på jordarbejde kan være:

 • Byggemodning
 • Kloakering
 • Kloak- og ledningsarbejder
 • Støjvolde
 • Afrømning af muld
 • Udgravning til sokkel og sandpude
 • Udgravning og etablering af p-pladser

Kloak

Gennem de sidste mange år har kloakarbejde hos Kaj Bech udviklet sig til at være et særskilt område, hvor udvikling af produkter, metoder, kvalitetsstyring mv. er systematiseret. Vi er autoriseret kloakmester og tager gerne ansvar for at anlægge, servicere, drive, renovere og udbygge kloakanlæg af alle typer.

Kloakarbejde inkluderer en lang række specialopgaver hvor iblandt kan nævnes:

 • Spildevandsinstallationer
 • Regnvandsinstallationer – Afledning til hovedkloakken, Nedsivning
 • Dræninstallationer – Omfangsdræn, Netdræn
 • Udskilleranlæg – olie, benzin og fedt
 • Pumpeanlæg
 • Separering af spildevand og regnvand
 • Regnvandsbassiner
 • LAR anlæg
 • Nedsivningsanlæg
 • Kloak i det åbne land
 • TV-inspektion
 • Forsikringsskader

Kontakt

lars-andersen
Lars Andersen

Projektleder/kloakmester

     (+45) 22 70 88 59

Jeg vil gerne kontaktes

  Jord og kloak

  Materiale

  kaj bech brochure download pdf

  Vil du have flere informationer? - Hent en folder i pdf format om jord og kloak.

  DOWNLOAD

  REFERENCER OG INSPIRATION