print

Der er kommet godt gang i opførelsen af hærvejsbroen. Der er blevet boret pæle, rammet pæle og skruet pæle i til fundering, hvilket til tider gav lidt udfordringer med underbunden. Derudover mangler der at blive støbt 2 søjler til selve broen som skal monteres af smedene HSM industri i sommerferien, hvor der ligeledes bliver støbt trappe og elevator fundamenter. Lige nu arbejder vi hen imod næste sporspærring, hvor der skal monteres perron elementer til den nye perron forbindelse, som skal forbinde den nye bro sammen med den eksisterende perron.

I den nærmeste fremtid begynder vi at lave fundamenter til biblioteksbroen, og der startes ligeledes op på næste entreprise som er en rampe på 85 meter, som skal støde op imod støttemuren til broen i 4,5 meters højde. Sider skal bygges op i en gabrionskasse med granitskaver.

Kontakt

nicolai-buus-pedersen
Nickolai Buus Petersen

Afdelingsleder ANLÆG

     (+45)  61 87 99 99

Se flere billeder