print

Projektet omhandler 1. etape af Masterplan for byomdannelse ved Skive Å.
Masterplanen er et bud på hvordan området kan disponeres, samt inspiration til hvordan der kan bygges og skabes forbindelser, mødesteder og attraktive grønne områder og dermed en plan for omdannelse og revitalisering af et af Skives centrale byområder.

Projektet omhandler nye stier, opholdsarealer, udsigtspunkter samt en bro over Skive å.

Kontakt

nicolai-buus-pedersen
Nickolai Buus Petersen

Afdelingschef ANLÆG

     (+45) 61 87 99 99

Se flere billeder