print

Bro Virringvej, Skanderborg

Beskrivelse

For adskille krydsende lette trafikanter fra den kørende trafik har Skanderborg Kommune etableret en ny betonbro på Virring for underføring af cykel- og gangsti.

Kaj Bech A/S har anlagt denne bro som en in situ støbt betonpladebro med understøtning af runde betonsøjler og støbte endevægge. Broen er direkte funderet.

Kontakt

niels-kruse
Niels Kruse

Afdelingschef BYG

     (+45) 22 70 88 49

Fakta om projektet

Byggesag: Ny bro for underføring af cykel- og gangsti under Virringvej, Skanderborg.
Bygherre: Skanderborg Kommune
Byggesum: 2.610.000,-
Byggeår: 2015 - 2016
Rådgivende ingeniør: Sweco A/S
Opført af: Hovedentreprise

Materiale

kaj bech brochure download pdf

Pas på dig selv og hinanden. Hos Kaj Bech A/S har arbejdsmiljø og sikkerhed topprioritet. - Hent en folder i pdf format om vores værdier.

DOWNLOAD